do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 23.10.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Termin przekazania odpisów na zfśs upływa 31 października

Do 31 października 2019 r. pracodawcy, którzy dokonywali odpisu na zfśs od maksymalnej podstawy wymiaru, mają obowiązek przekazać dodatkowy odpis. Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r., kwota bazowa zarówno do naliczenia odpisu podstawowego jak i odpisów zwiększających wynosi 3389,90 zł. Podstawą do naliczenia odpisów i zwiększeń na zfśs od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r. będzie kwota wynosząca 3278,14 zł. Wysokość odpisów i zwiększeń za 2019 r. należy ustalić proporcjonalnie do wskazanych okresów.

Dla pracodawców tworzących w 2019 r. zfśs i naliczających odpisy na fundusz (w tym również zwiększające) od maksymalnej podstawy wymiaru, od 1 stycznia 2019 r. jest nią wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. w wysokości 3278,14 zł. Podstawa w tej wysokości obowiązuje do 31 lipca 2019 r. Zgodnie z nowelizacją ustawy o zfśs, która wchodzi w życie 23 października 2019 r., od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. podstawą do naliczenia odpisu na ten fundusz będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3389,90 zł.

Zatem kwotą bazową do naliczenia ustawowego odpisu na fundusz jest w okresie od:

  • 1 stycznia do 31 lipca 2019 r. – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., w wysokości 3278,14 zł;
  • 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r., w wysokości 3389,90 zł.

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na 2019 r. przy uwzględnieniu dotychczas przekazanej z tego tytułu kwoty na rachunek zfśs (w terminach odpowiednio do 31 maja – 75% odpisu i do 30 września 2019 r. pozostałą część odpisu podstawowego wraz z odpisami zwiększającymi) pracodawca musi uzupełnić do 31 października 2019 r. Naliczając wyrównanie odpisu od 1 sierpnia 2019 r. według nowej kwoty bazowej za zasadne należy uznać przyjęcie 12 miesięcy (odpis jest roczny) i liczby miesięcy, przez które obowiązuje dany odpis lub podstawa jego naliczenia.

Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet STANDARD

Pakiet poradników kompleksowo omawiający zmiany w przepisach prawa pracy regulujących tematykę zatrudnienia w 2020 r. oraz najbardziej popularnych form zatrudnienia cywilnoprawnego . Omawia m.in. problematykę rozliczania czasu pracy w tym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem kwestii ograniczeń handlu w niedzielę. Wyczerpująco wskazuje zmiany dotyczące wynagradzania pracowników, nie zapominając przy tym o aspektach podatkowych i ubezpieczeniowych płac.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK