do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 22.10.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Zmiany wprowadzane w Kodeksie spółek handlowych przewidują obowiązkową dematerializację akcji na okaziciela oraz akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych. Dzięki zmianie będzie możliwe wyeliminowanie kosztów wiążących się z koniecznością druku, przechowywania i transportowania dokumentowych papierów wartościowych. Zredukowane zostanie także ryzyko związane ze skutkami utraty papierów wartościowych, dostania się ich w niepowołane ręce lub nieautoryzowanych działań mających za przedmiot papiery wartościowe dokumentowe (ryzyko takie występuje szczególnie w przypadku papierów na okaziciela).

Dematerializacja akcji ma także umożliwić identyfikację podmiotów będących posiadaczami akcji na okaziciela. Jak wynika z informacji zgłaszanych przez MF, konstrukcja akcji na okaziciela w spółkach niebędących spółkami publicznymi (obowiązująca przed nowelizacją) powoduje, że nie jest możliwe zagwarantowanie wymiany informacji podatkowych o posiadaczach akcji na okaziciela, ze względu na brak możliwości ich identyfikacji.

Minister Finansów podnosił, że Polska jest przez to zaliczana do krajów wysokiego ryzyka. Jest to jedna z przyczyn wprowadzanych zmian. Dzięki dematerializacji akcji administracja podatkowa będzie miała możliwość pozyskania oraz wymiany informacji o udziałowcach spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, dysponujących akcjami na okaziciela.

Wprowadzane rozwiązania przewidują w szczególności:

  • wprowadzenie obowiązkowej dematerializacji (zmiany formy akcji z papieru wartościowego na zapis w systemie teleinformatycznym) akcji spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych,
  • wprowadzenie obowiązku rejestracji akcji zdematerializowanych w tzw. rejestrze akcjonariuszy, którego prowadzenie zostanie powierzone podmiotom kwalifikowanym, tj. uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  • wprowadzenie pojęcia świadectwa rejestrowego oraz rozszerzenie katalogu środków komunikacji spółki niepublicznej z jej akcjonariuszami wobec wprowadzenia obowiązku prowadzenia strony internetowej, także przez spółki akcyjne niepubliczne.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r. i 1 marca 2020 r.

Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2019 r. poz. 1798

Oprac. Ewa Sławińska

INFORLEX Twój Biznes KORONAWIRUS i tarcza antykryzysowa

Kompleksowa baza wiedzy dla wszystkich, którzy zostali zmuszeni do stosowania nowych przepisów tzn. tarczy antykryzysowej. Doradzamy, odpowiadamy na pytania, interpretujemy przepisy. Wyjaśniamy, jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej, jak prawidłowo wypełniać i składać wnioski o pomoc, kto i na jakich zasadach może korzystać ze zwolnień ze składek ZUS. Teraz dwa dostępy w cenie jednego! Pracuj z domu! Dziel się dostępem ze współpracownikami.

Kup już za: 98.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK