do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 22.10.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Zmiany wprowadzane w Kodeksie spółek handlowych przewidują obowiązkową dematerializację akcji na okaziciela oraz akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych. Dzięki zmianie będzie możliwe wyeliminowanie kosztów wiążących się z koniecznością druku, przechowywania i transportowania dokumentowych papierów wartościowych. Zredukowane zostanie także ryzyko związane ze skutkami utraty papierów wartościowych, dostania się ich w niepowołane ręce lub nieautoryzowanych działań mających za przedmiot papiery wartościowe dokumentowe (ryzyko takie występuje szczególnie w przypadku papierów na okaziciela).

Dematerializacja akcji ma także umożliwić identyfikację podmiotów będących posiadaczami akcji na okaziciela. Jak wynika z informacji zgłaszanych przez MF, konstrukcja akcji na okaziciela w spółkach niebędących spółkami publicznymi (obowiązująca przed nowelizacją) powoduje, że nie jest możliwe zagwarantowanie wymiany informacji podatkowych o posiadaczach akcji na okaziciela, ze względu na brak możliwości ich identyfikacji.

Minister Finansów podnosił, że Polska jest przez to zaliczana do krajów wysokiego ryzyka. Jest to jedna z przyczyn wprowadzanych zmian. Dzięki dematerializacji akcji administracja podatkowa będzie miała możliwość pozyskania oraz wymiany informacji o udziałowcach spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, dysponujących akcjami na okaziciela.

Wprowadzane rozwiązania przewidują w szczególności:

  • wprowadzenie obowiązkowej dematerializacji (zmiany formy akcji z papieru wartościowego na zapis w systemie teleinformatycznym) akcji spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych,
  • wprowadzenie obowiązku rejestracji akcji zdematerializowanych w tzw. rejestrze akcjonariuszy, którego prowadzenie zostanie powierzone podmiotom kwalifikowanym, tj. uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  • wprowadzenie pojęcia świadectwa rejestrowego oraz rozszerzenie katalogu środków komunikacji spółki niepublicznej z jej akcjonariuszami wobec wprowadzenia obowiązku prowadzenia strony internetowej, także przez spółki akcyjne niepubliczne.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r. i 1 marca 2020 r.

Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2019 r. poz. 1798

Oprac. Ewa Sławińska

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele produktów. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK