do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 21.10.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Od 2020 r. ustrukturyzowane e-sprawozdania także dla jednostek niewpisanych do KRS

Obecnie obowiązek tworzenia sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej obciąża tylko jednostki, które prowadzą działalność gospodarczą (tj. te, które składają sprawozdania do rejestru przedsiębiorców KRS). Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek tworzenia sprawozdań w formie ustrukturyzowanej obejmie również organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, a będące podatnikami CIT.

Według obecnie obowiązujących przepisów jednostka niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS (np. fundacja, stowarzyszenie, związek zawodowy) ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego co prawda w formie elektronicznej, ale w postaci nieustrukturyzowanej (czyli sporządzone w formie dowolnego pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub mieszanego). W takiej formie e-sprawozdania finansowe są składane do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Od 1 stycznia 2020 r. się to zmieni. Sprawozdanie finansowe podatnika CIT niebędącego przedsiębiorcą będzie:

  • musiało być sporządzone w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g lub 1h ustawy o rachunkowości, tj. w strukturze udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Tym samym e-sprawozdania finansowe tych podmiotów będą musiały mieć od 1 stycznia 2020 r. formę ustrukturyzowaną, a nie jak do tej pory nieustrukturyzowaną,
  • będzie składane do Szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej), a nie jak dotychczas do naczelnika urzędu skarbowego. Szef KAS będzie je następnie udostępniał naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych.

Opisana zmiana została zapisana w ustawie o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - zmiana art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wprowadzenie zmiany w art. 27 ust. 2 updop wyrównuje pewną "niesprawiedliwość" w traktowaniu podatników PIT i CIT. Przypomnijmy, że osoby fizyczne od samego początku wprowadzenia e-sprawozdań finansowych mają obowiązek tworzenia ich w postaci ustrukturyzowanej i składania ich w tej formie do Szefa KAS.

Podstawa prawna :

  • art 3 ustawy z 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2019 r. poz. 1978

  • 45 ust. 1g lub 1h, art. 52 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 351, ost.zm. Dz.U z 2019 r. poz. 1680

  • art. 27 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1978

Oprac. Paweł Muż

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele produktów. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK