do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 21.10.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Od 2020 r. ustrukturyzowane e-sprawozdania także dla jednostek niewpisanych do KRS

Obecnie obowiązek tworzenia sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej obciąża tylko jednostki, które prowadzą działalność gospodarczą (tj. te, które składają sprawozdania do rejestru przedsiębiorców KRS). Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek tworzenia sprawozdań w formie ustrukturyzowanej obejmie również organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, a będące podatnikami CIT.

Według obecnie obowiązujących przepisów jednostka niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS (np. fundacja, stowarzyszenie, związek zawodowy) ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego co prawda w formie elektronicznej, ale w postaci nieustrukturyzowanej (czyli sporządzone w formie dowolnego pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub mieszanego). W takiej formie e-sprawozdania finansowe są składane do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Od 1 stycznia 2020 r. się to zmieni. Sprawozdanie finansowe podatnika CIT niebędącego przedsiębiorcą będzie:

  • musiało być sporządzone w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g lub 1h ustawy o rachunkowości, tj. w strukturze udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Tym samym e-sprawozdania finansowe tych podmiotów będą musiały mieć od 1 stycznia 2020 r. formę ustrukturyzowaną, a nie jak do tej pory nieustrukturyzowaną,
  • będzie składane do Szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej), a nie jak dotychczas do naczelnika urzędu skarbowego. Szef KAS będzie je następnie udostępniał naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych.

Opisana zmiana została zapisana w ustawie o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - zmiana art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wprowadzenie zmiany w art. 27 ust. 2 updop wyrównuje pewną "niesprawiedliwość" w traktowaniu podatników PIT i CIT. Przypomnijmy, że osoby fizyczne od samego początku wprowadzenia e-sprawozdań finansowych mają obowiązek tworzenia ich w postaci ustrukturyzowanej i składania ich w tej formie do Szefa KAS.

Podstawa prawna :

  • art 3 ustawy z 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2019 r. poz. 1978

  • 45 ust. 1g lub 1h, art. 52 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 351, ost.zm. Dz.U z 2019 r. poz. 1680

  • art. 27 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1978

Oprac. Paweł Muż

Przedsiębiorca i pracodawca w kryzysie – komplet e-booków

Komplet poradników w których kompleksowo omawiamy rozwiązania antykryzysowe dla przedsiębiorców i pracodawców wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. W publikacjach przedstawiamy m.in.: udogodnienia w płatnościach podatków, instrumenty pomocowe służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorców a także praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji i narzędzi prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W poradnikach opisujemy instrumenty

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK