do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 17.10.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Obligatoryjny MPP w usługach budowlanych

Obligatoryjnym reżimem split payment od 1 listopada 2019 r. zostanie objęta m.in. branża budowlana. Co do zasady w tym zakresie obowiązkowy MPP ma zastąpić usługi objęte wcześniej mechanizmem odwrotnego obciążenia, wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Przepisy te obowiązywały od 1 stycznia 2017 r. i - zdaniem resortu finansów - nie spełniały swojej funkcji w zakresie uszczelniania systemu podatkowego. Zostają więc uchylone z dniem 1 listopada 2019 r.

Zasadnicza zmiana polega na tym, że od listopada 2019 r. podmioty świadczące usługi budowlane będą wystawiać faktury z podatkiem VAT (dotychczas podwykonawcy nie naliczali VAT na fakturach), natomiast usługobiorcy będą zobowiązani do zapłaty tych faktur w MPP (dotychczas rozliczali VAT należny i naliczony w swojej deklaracji). Podatek VAT przed zmianą przepisów nie był w ogóle elementem płatności - ani między kontrahentami, ani do urzędu skarbowego. Rozliczenie to było neutralne dla usługobiorcy (VAT należny i naliczony wykazywany w jednej deklaracji VAT), chyba że nie wykazał on podatku należnego w terminie i korektę składał po upływie 3 miesięcy. Wówczas podatek naliczony ujmowany był "na bieżąco", co skutkować mogło zapłatą odsetek za zwłokę (art. 86 ust. 10b pkt 3 w zw. z ust. 10i ustawy o VAT - zasada ta jest jednak kwestionowana przez sądy administracyjne jako niezgodna z unijną zasadą neutralności i proporcjonalności; problem ten przestanie istnieć w odniesieniu do usług budowlanych, pozostanie jednak aktualny przy zakupach towarów i usług dokonywanych od podmiotów zagranicznych).

Po wprowadzeniu zmian usługi budowlane objęte obowiązkowym MPP będą wymienione w poz. 98-144 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Zakres robót budowlanych w załączniku nr 15 pokrywa się z zakresem usług objętych poprzednio odwrotnym obciążeniem, czyli wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Usługi te nadal będą klasyfikowane według określonego grupowania PKWiU.

Klasyfikacja wykonywanych usług związanych z budownictwem do określonej kategorii wymienionej w załączniku nr 15 do ustawy o VAT nie zawsze jest jednoznaczna. Najwięcej wątpliwości dotyczy usług kompleksowych, jednak analizować należy również każdą pojedynczą usługę, gdyż nie wszystkie prace związane z szeroko rozumianymi usługami budowlanymi są objęte obowiązkowym MPP (podobnie jak wcześniej nie były objęte odwrotnym obciążeniem). Przykładem mogą być usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, które są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 71.11 "Usługi architektoniczne", a zatem nie będą objęte obowiązkowym MPP (przy założeniu, że nie stanowią usługi pomocniczej objętej jednym świadczeniem kompleksowym klasyfikowanym jako roboty budowlane wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT).

Innym przykładem usług, które nie będą objęte obowiązkowym MPP, jest wynajem koparki bez operatora, w odróżnieniu od wynajmu koparki z operatorem, który stanowi usługę objętą MPP.

Czytaj więcej w publikacji "Split payment od 1 listopada 2019 r." >>

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

Od 1 lipca 2020 r. według nowych zasad będziemy klasyfikować towary i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować towar, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008, a potem przyporządkować właściwą stawkę VAT. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN są przypisane: stary numer PKWiU 2008 oraz stawka lub zwolnienie z VAT.

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK