Zmiany w opodatkowaniu akcyzą preparatów smarowych

Od 1 listopada 2019 r. preparaty smarowe zostały objęte podstawową stawką akcyzy (1180 zł za 1000 litrów). Dotychczas korzystały one ze stawki zerowej. Wprowadzenie podstawowej stawki nie oznacza automatycznie, że trzeba będzie płacić akcyzę. Ustawodawca przewidział bowiem różnorodne zwolnienia dla preparatów smarowych. Ponadto dla wyrobów nabytych do 31 października, a sprzedawanych od 1 listopada 2019 r., nadal obowiązuje zerowa stawka akcyzy.

1 listopada 2019 r. wchodzi w życie część przepisów ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520), które wprowadzają zmiany również w opodatkowaniu akcyzą preparatów smarowych.

Nowelizacja ma przede wszystkim zwiększyć nadzór nad obrotem preparatami smarowymi i wyeliminować sytuacje, gdy nieuczciwe podmioty "udają" obrót nieopodatkowanymi preparatami, podczas gdy w rzeczywistości handlują innymi wyrobami, opodatkowanymi wysokimi stawkami akcyzy.

Nielegalny proceder, którym trudnią się podmioty z "szarej strefy", polega na tym, że faktycznie sprzedają bądź wytwarzają oni dodatki do paliw lub same paliwa przeznaczone do napędu. Jednak w celu uniknięcia opodatkowania akcyzą i opłatą paliwową klasyfikują je jako preparaty smarowe do pozycji CN 3403.

Wprowadzenie jednolitej stawki akcyzy uniemożliwi tego rodzaju praktyki. Powinno to przywrócić "normalne" zasady konkurencyjności na rynku paliw, poprawiając warunki funkcjonowania uczciwych podmiotów.

Czytaj więcej w artykule: "Opodatkowanie akcyzą preparatów smarowych - zmiany od 1 listopada 2019 r." >>