do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 14.10.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Co we wniosku o wydanie WIS

Wniosek o wydanie WIS będzie mógł być składany w formie papierowej lub drogą elektroniczną przez e-PUAP.

Wniosek o wydanie WIS będzie musiał zawierać dane określone w art. 42b ust. 2 ustawy o VAT, a najczęściej także oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku w zakresie jego przedmiotu nie toczy się:

  • postępowanie podatkowe,
  • kontrola podatkowa ani
  • kontrola celno-skarbowa

oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Tego oświadczenia nie będą musiały zawierać jedynie wnioski o wydanie WIS składane przez zamawiających w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wniosek składany będzie na formularzu, którego wzór - w drodze rozporządzenia - określi minister właściwy do spraw finansów publicznych (art. 42b ust. 9 ustawy o VAT).

Wniosek o wydanie WIS będzie mógł być składany w formie papierowej lub drogą elektroniczną przez e-PUAP. W pierwszym przypadku wniosek należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, natomiast w drugim - na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej: /KIS/wnioski.

Co do zasady przedmiotem wniosku o wydanie WIS będzie mógł być jeden towar lub jedna usługa (art. 42b ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT). Nie będzie możliwe składanie WIS dotyczących dwóch lub więcej towarów lub usług. W drodze wyjątku od tej zasady możliwe będzie składanie wniosku o wydanie WIS dotyczącego towarów lub usług, które w ocenie wnios­kodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu (art. 42b ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT). Wynika z tego, że wnioskując o wydanie WIS, podatnik będzie mógł również ustalić, czy dana czynność ma charakter kompleksowy.

Z art. 42b ust. 4 ustawy o VAT wynikać będzie możliwość zawarcia we wniosku o wydanie WIS dodatkowego żądania sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów innych niż dotyczące określenia stawki podatku. Dzięki temu WIS będą mogły być wykorzystywane również w celu ustalenia:

  • obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
  • prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego,
  • prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej,
  • czy w odniesieniu do podatnika może być wykorzystana instytucja odpowiedzialności solidarnej.

Fakultatywnie do wniosku będą mogły być załączane wszelkie dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi (art. 42b ust. 7 ustawy o VAT).

Czytaj więcej w artykule: "Przewodnik po zmianach VAT od 1 września i 1 listopada 2019 r." >>

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

Od 1 lipca 2020 r. według nowych zasad będziemy klasyfikować towary i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować towar, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008, a potem przyporządkować właściwą stawkę VAT. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN są przypisane: numer PKWiU 2008 oraz stawka lub zwolnienie z VAT.

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK