do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 10.10.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

WIS będzie wygasać

Na podstawie art. 42h ust. 1 ustawy o VAT WIS będą wygasać. Wygaśnięcie WIS następować będzie z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów podatkowych odnoszących się do towaru albo usługi będących jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie będzie następować z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna.

Zauważyć przy tym należy, że w przeciwieństwie do przypadków uchylenia lub zmiany WIS przepisy nie przewidują ochrony podatników, którzy stosowali się do WIS przed wygaśnięciem.

Wydane WIS będą mogły być zmienione lub uchylone. Uprawnienie do zmiany WIS przysługiwać będzie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej. Natomiast uprawnienie do uchylenia WIS przysługiwać będzie wyłącznie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Na podstawie art. 42h ust. 2 ustawy o VAT Szef Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu będzie zmieniać albo uchylać wydaną WIS, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, w tym w wyniku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej (a więc w wyniku wystąpienia przesłanek uzasadniających wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną). Zatem zmiana lub uchylenie WIS przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej następować będą wyłącznie ze względu na nieprawidłowość istniejącą od samego początku (nieprawidłowość pierwotną).

Z kolei na podstawie art. 42h ust. 3 ustawy o VAT Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z urzędu będzie zmieniać wydaną WIS, w przypadku gdy nie będzie ona zgodna z przepisami prawa w wyniku zdarzeń określonych przepisami art. 42h ust. 3 pkt 1-4 ustawy o VAT. Zdarzenia te w większości będą następować po wydaniu WIS (np. przyjęcie zmiany w Nomenklaturze scalonej). Wyjątek stanowić będzie zmiana WIS ze względu na błąd wykładni lub niewłaściwą ocenę do zastosowania przepisu prawa materialnego (art. 42h ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT).

W przypadku zmiany albo uchylenia WIS i zastosowania się przez podmiot, na rzecz którego została ona wydana, do WIS przed jej zmianą albo uchyleniem, przepisy art. 14k-14m Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. Zatem takim podmiotom będzie przysługiwać ochrona podobna do przysługującej podmiotom, które uzyskały interpretację indywidualną (art. 42c ust. 2 ustawy o VAT).

Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł przejąć do dalszego prowadzenia wszczęte przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej postępowanie w sprawie zmiany WIS (art. 42h ust. 4 ustawy o VAT). Następować to będzie w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.

Czytaj więcej w artykule: "Przewodnik po zmianach VAT od 1 września i 1 listopada 2019 r." >>

PKWiU - Nowa matryca stawek VAT – Usługi

1 lipca 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer z PKWiU 2015 zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru PKWiU musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na niektóre z usług. Nasza książka to jedyna publikacja na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich usług wymienionych w nowej klasyfikacji. Do poz

Kup już za: 178.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK