do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 09.10.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

WIS będzie chronić podatnika

Na podstawie art. 42c ust. 1 ustawy o VAT WIS będzie wiązać organy podatkowe wobec podmiotów, dla których została wydana. Oznacza to, że organy podatkowe nie będą miały możliwości kwestionowania treści WIS, w szczególności wysokości stawki podatku VAT stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS.

Brak możliwości kwestionowania WIS będzie obowiązywał, o ile:

  • sprzedawany towar lub usługa będą odpowiadały opisowi zawartemu w WIS, a
  • cechy i właściwości towaru lub usługi będą odpowiadały ich opisowi przedstawionemu przez podmiot wnioskujący o WIS w złożonym wniosku o jej wydanie

i zostaną dokonane po doręczeniu WIS.

W przypadku zmiany albo uchylenia WIS i zastosowania się przez podmiot, na rzecz którego została ona wydana, do WIS przed jej zmianą albo uchyleniem, przepisy art. 14k-14m Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio (art. 42c ust. 2 ustawy o VAT). Zatem takim podmiotom będzie przysługiwać ochrona podobna do przysługującej podmiotom, które uzyskały interpretację indywidualną (zob. tabelę 14).

Należy zwrócić uwagę, że z przepisu art. 42c ust. 2 ustawy o VAT (ani z żadnego innego przepisu) nie wynika, aby podobna ochrona istniała w przypadku wygaśnięcia WIS.

WIS będą mogły się posługiwać także podmioty inne niż podmiot, dla którego WIS została wydana. Stanie się tak, o ile przedmiotem tych transakcji będą towary/usługi będące przedmiotem WIS.

Również w takich przypadkach WIS będzie miała charakter ochronny, a zakres tej ochrony będzie analogiczny do przysługującej podmiotom, które uzyskały interpretację indywidualną. Ochrona ta przysługiwać będzie w stosunku do czynności dokonanych po dniu publikacji WIS (art. 42c ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT).

Z ochrony analogicznej do przysługującej podmiotom, które uzyskały interpretację indywidualną, będą także mogli korzystać posiadacze Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA), jak również inne podmioty posługujące się WIA (art. 42c ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT). Decyzje te określają bowiem właściwą klasyfikację towaru według Nomenklatury scalonej (CN) i tym samym pozwalają podatnikom przyporządkować stawkę podatku VAT do danego grupowania CN.

Czytaj więcej w artykule: "Przewodnik po zmianach VAT od 1 września i 1 listopada 2019 r." >>

PKWiU - Nowa matryca stawek VAT – Usługi

1 lipca 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer z PKWiU 2015 zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru PKWiU musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na niektóre z usług. Nasza książka to jedyna publikacja na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich usług wymienionych w nowej klasyfikacji. Do poz

Kup już za: 178.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK