do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 09.10.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

WIS będzie chronić podatnika

Na podstawie art. 42c ust. 1 ustawy o VAT WIS będzie wiązać organy podatkowe wobec podmiotów, dla których została wydana. Oznacza to, że organy podatkowe nie będą miały możliwości kwestionowania treści WIS, w szczególności wysokości stawki podatku VAT stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS.

Brak możliwości kwestionowania WIS będzie obowiązywał, o ile:

  • sprzedawany towar lub usługa będą odpowiadały opisowi zawartemu w WIS, a
  • cechy i właściwości towaru lub usługi będą odpowiadały ich opisowi przedstawionemu przez podmiot wnioskujący o WIS w złożonym wniosku o jej wydanie

i zostaną dokonane po doręczeniu WIS.

W przypadku zmiany albo uchylenia WIS i zastosowania się przez podmiot, na rzecz którego została ona wydana, do WIS przed jej zmianą albo uchyleniem, przepisy art. 14k-14m Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio (art. 42c ust. 2 ustawy o VAT). Zatem takim podmiotom będzie przysługiwać ochrona podobna do przysługującej podmiotom, które uzyskały interpretację indywidualną (zob. tabelę 14).

Należy zwrócić uwagę, że z przepisu art. 42c ust. 2 ustawy o VAT (ani z żadnego innego przepisu) nie wynika, aby podobna ochrona istniała w przypadku wygaśnięcia WIS.

WIS będą mogły się posługiwać także podmioty inne niż podmiot, dla którego WIS została wydana. Stanie się tak, o ile przedmiotem tych transakcji będą towary/usługi będące przedmiotem WIS.

Również w takich przypadkach WIS będzie miała charakter ochronny, a zakres tej ochrony będzie analogiczny do przysługującej podmiotom, które uzyskały interpretację indywidualną. Ochrona ta przysługiwać będzie w stosunku do czynności dokonanych po dniu publikacji WIS (art. 42c ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT).

Z ochrony analogicznej do przysługującej podmiotom, które uzyskały interpretację indywidualną, będą także mogli korzystać posiadacze Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA), jak również inne podmioty posługujące się WIA (art. 42c ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT). Decyzje te określają bowiem właściwą klasyfikację towaru według Nomenklatury scalonej (CN) i tym samym pozwalają podatnikom przyporządkować stawkę podatku VAT do danego grupowania CN.

Czytaj więcej w artykule: "Przewodnik po zmianach VAT od 1 września i 1 listopada 2019 r." >>

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele produktów. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK