do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 07.10.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Możliwość regulowania zobowiązań z rachunku VAT

Wprowadzenie z dniem 1 listopada 2019 r. MPP w wersji obowiązkowej dla niektórych transakcji przy jednoczesnym pozostawieniu opcji dobrowolnej spowoduje zapewne, że płatność za pomocą MPP stanie się zdecydowanie bardziej powszechna. W konsekwencji na rachunki VAT zacznie wpływać znacznie więcej środków, niż ma to miejsce obecnie.

W tej sytuacji za dobrą wiadomość należy przyjąć, że ustawodawca zdecydował się na zmianę przepisów. Umożliwił regulowanie środkami zgromadzonymi na rachunkach VAT nie tylko zobowiązania podatkowego z tytułu VAT, jak to miało miejsce dotychczas, ale także zobowiązania z tytułu:

  • podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
  • podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku akcyzowego,
  • należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności,
  • składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.), oraz należności z tytułu składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest ZUS.

Zmiany te wynikają ze znowelizowanego z dniem 1 listopada 2019 r. art. 62b ust. 2 Prawa bankowego. Mają one zniwelować, przynajmniej częściowo, negatywny wpływ obowiązkowego MPP na płynność finansową przedsiębiorców.

Równolegle jednak ze środków na rachunku VAT organy egzekucyjne będą mogły prowadzić egzekucję zaległości, nie tylko w zakresie VAT (jak mam to miejsce do 31 października 2019 r.), ale także z tytułu zaległości w podatkach dochodowych, akcyzie, cle i składkach ZUS.

Czytaj więcej w artykule: " Mechanizm podzielonej płatności(split payment) - jak stosować od 1 listopada 2019 r." >>

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

Od 1 lipca 2020 r. według nowych zasad będziemy klasyfikować towary i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować towar, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008, a potem przyporządkować właściwą stawkę VAT. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN są przypisane: numer PKWiU 2008 oraz stawka lub zwolnienie z VAT.

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK