do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 01.10.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Niższy PIT i wyższe koszty pracownicze

Od 1 października 2019 r. obowiązują kolejne, korzystne dla pracowników zmiany w PIT. Z 18% do 17% obniżono podstawową stawkę tego podatku, jednocześnie podwyższając pracownicze koszty uzyskania przychodów. Pracodawcy po raz pierwszy uwzględnią niższą stawkę podatku oraz wyższe koszty pracownicze już przy wypłacie wynagrodzeń w październiku.

Przepisy wprowadzające niższy PIT oraz obniżone koszty pracownicze obowiązują od 1 października 2019 r. Wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań w trakcie trwającego roku podatkowego spowodowało, że ustawodawca musiał odrębnie uregulować zasady poboru niższego podatku oraz wyższych kosztów uzyskania przychodów w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz w kolejnych latach.

Płatnik powinien zastosować stawkę PIT w wysokości 17%, gdy łącznie spełnione są dwa warunki:

  • wypłata została dokonana po 30 września 2019 r.,
  • przychody podatnika uzyskane w roku podatkowym nie przekroczyły I przedziału skali podatkowej albo przekroczyły ten próg, ale pracownik złożył pracodawcy oświadczenie w sprawie pobierania mu przez cały 2019 r. zaliczki według stawki podstawowej.

Płatnicy mają obowiązek stosować obniżony do 17% PIT oraz wyższe koszty uzyskania przychodów do dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r. (art. 6 ust. 1 ustawy nowelizującej). To oznacza, że nowe zasady poboru zaliczek mają zastosowanie również do dochodów uzyskanych od tego dnia, które są należne za wrzesień lub jeszcze wcześniejsze miesiące. Wynika to z tego, że przychody z pracy powstają kasowo, tj. w dacie otrzymania pieniędzy i wartości pieniężnych lub postawienia ich do dyspozycji pracownika, względnie otrzymania przez pracownika świadczeń w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof).

Wypłacając w październiku wynagrodzenia należne za wrzesień (lub wcześniejsze miesiące) oraz za październik, płatnicy muszą zatem pobrać od nich zaliczki na nowych zasadach. Jest to obowiązek płatników. Pracownik nie musi w tym celu składać pracodawcy żadnych oświadczeń (inaczej niż w przypadku zerowego PIT dla młodych, którego stosowanie w 2019 r. jest uzależnione od złożenia pracodawcy przez młodego pracownika oświadczenia w tej sprawie).

Od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. płatnicy przy wypłacie wynagrodzeń mają obowiązek potrącać miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości:

  1. 250 zł - w przypadku gdy wypłacają wynagrodzenie pracownikowi, który uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy, albo
  2. 300 zł - w przypadku gdy wypłacają wynagrodzenie pracownikowi, którego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę (art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej).

Należy zwrócić uwagę, że pracownicze koszty uzyskania przychodów w podwyższonej wysokości należy potrącać nie tylko przy pobieraniu zaliczki według obniżonej do 17% (lub 17,75%, o czym piszemy w dalszej części artykułu) stawki PIT, ale również przy pobieraniu zaliczki według stawki 32%.

Czytaj więcej w artykule: "Niższy PIT oraz wyższe koszty pracownicze - czyli jak krok po kroku pobierać zaliczki od 1 października 2019 r." >>

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele produktów. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK