do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 23.09.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Co i jak można inwentaryzować od 1 października 2019 r.

Jednostki prowadzące księgi rachunkowe mogą część prac inwentaryzacyjnych rozpocząć już od 1 października 2019 r. Dotyczy to jednak tylko niektórych składników aktywów. Sprawdź co i jak można zinwentaryzować już od 1 października.

Ustawa o rachunkowości wskazuje (art 26 ust. 3 uor.), że termin i częstotliwość inwentaryzacji niektórych aktywów uważa się za dotrzymane, jeżeli rozpoczęto ją nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego a zakończono do 15 dnia następnego roku. Dlatego też w jednostkach, w których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym część prac związanych z roczną inwentaryzacją można zacząć 1 października 2019 r. (zakończenie tych prac powinno nastąpić najpóźniej do 15 stycznia 2020 r.). Inwentaryzacja w terminie od 1 października do 15 stycznia dotyczy składników majątku wyszczególnionych w poniższej tabeli.

Tab. Składniki majątku, które można zinwentaryzować w terminie 1 października 2019 r. – 15 stycznia 2020 r.

Rodzaj aktywu

Sposób inwentaryzacji

  • rzeczowe składniki aktywów obrotowych znajdujące się na terenie niestrzeżonym lub znajdujące się na terenie strzeżonym, lecz nieobjęte ewidencją ilościowo-wartościową

Spis z natury

  • środki trwałe znajdujące się na terenie niestrzeżonym - z wyjątkiem środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości
  • maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie znajdujących się na terenie niestrzeżonym
  • składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania.
  • należności, w tym udzielone pożyczki (z wyjątkiem tych wierzytelności, które są inwentaryzowane w drodze weryfikacji)

Uzyskanie potwierdzenia salda

  • powierzone kontrahentom własne składniki aktywów

Należy również pamiętać, że jeśli stan tych aktywów ustala się na inny dzień niż ostatni dzień roku obrotowego, wówczas należy dokonać korekty tego stanu o przychody i rozchody, jakie nastąpiły między przeprowadzoną na określony dzień inwentaryzacją w drodze spisu z natury lub potwierdzenia salda a datą ostatniego dnia roku obrotowego.

Podstawa prawna:

  • art. 26 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ost. zm. Dz.U z 2019 r. poz. 1680

Oprac. Paweł Muż

Przedsiębiorca i pracodawca w kryzysie – komplet e-booków

Komplet poradników w których kompleksowo omawiamy rozwiązania antykryzysowe dla przedsiębiorców i pracodawców wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. W publikacjach przedstawiamy m.in.: udogodnienia w płatnościach podatków, instrumenty pomocowe służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorców a także praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji i narzędzi prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W poradnikach opisujemy instrumenty

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK