do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 23.09.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Do 25 września porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie PPK

Pracodawcy, którzy zostali od 1 lipca 2019 r. objęci ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), muszą najpóźniej do 25 października br. zawrzeć z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK. Instytucja, która będzie u danego pracodawcy prowadziła plan kapitałowy, powinna zostać wybrana w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z reprezentacją osób zatrudnionych. Jeżeli porozumienie nie zostanie wypracowane do 25 września 2019 r., podmiot zatrudniający będzie musiał podjąć decyzję samodzielnie.

Pracownicze plany kapitałowe to nowy system długookresowego oszczędzania, finansowany przez podmioty zatrudniające (m.in. pracodawców, zleceniodawców), z niewielkim udziałem dodatkowych środków dotowanych przez państwo. System PPK i wynikające z niego obowiązki, są wdrażane stopniowo. Od 1 lipca 2019 r. ustawą o PPK objęte są podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (na dzień 31 grudnia 2018 r.). Najważniejsze terminy obowiązujące tę grupę podmiotów to:

  • 1 lipca 2019 r. - termin objęcia ustawą o PPK;
  • 25 października 2019 r. - termin na zawarcie umowy o zarządzenie PPK;
  • 12 listopada 2019 r. - termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Dwie wyżej wskazane umowy - o zarządzanie i o prowadzenie PPK - podmiot zatrudniający zawiera z wybraną instytucją finansową, uprawnioną do prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego. Ich listę znaleźć można m.in. na stronie mojePPK.pl.

Co ważne, wyboru optymalnej oferty należy dokonać w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. W sytuacji, gdy w danym podmiocie nie działają związki zawodowe, wybór instytucji finansowej powinien zostać dokonany w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w zwykłym trybie, przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.

Najpóźniej do o 25 września 2019 r. podmioty zatrudniające objęte ustawą o PPK od 1 lipca 2019 r., powinny wypracować ze stroną związkową porozumienie w sprawie wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK w danym podmiocie.

Wyboru instytucji finansowej należy dokonać z uwzględnieniem szeregu istotnych kryteriów, oceniając m.in. warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, efektywność procesu zarządzania zgromadzonym kapitałem, a także doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi danej instytucji. Wyboru należy dokonać mając na uwadze także najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Ustawa o PPK stanowi, że jeśli na miesiąc przed upływem terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie ze związkami zawodowymi lub reprezentacją zatrudnionych, wówczas podmiot zatrudniający sam wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Wyboru tego jednak zobowiązany jest dokonać nadal w oparciu o powyżej wymienione kryteria.

Ponieważ termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, upływa dla pierwszej grupy podmiotów 25 października 2019 r., oznacza to, że najpóźniej do 25 września 2019 r. powinno zostać wypracowane porozumienie ze związkami zawodowymi lub reprezentacją osób zatrudnionych. Jeżeli do porozumienia nie dojdzie, obowiązek wyboru instytucji prowadzącej PPK obciąża podmiot zatrudniający, który najpóźniej do 25 października br. musi zawrzeć z wybraną instytucją umowę o zarządzanie PPK.

Przypomnijmy, że niezawarcie umowy w ww. terminie zagrożone jest karą grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie prawa pracy dotyczące nowych zasad postępowania przed sądami pracy oraz ustalania płacy minimalnej w 2020 r. Zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia.

Kup już za: 129.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK