do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 20.09.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Prosta spółka akcyjna od marca 2020 r.

Od 1 marca 2020 r. w polskim systemie prawnym pojawi się nowy typ spółki prawa handlowego - prosta spółka akcyjna. PSA została uregulowana w KSH jako odrębny, trzeci typ spółki kapitałowej. Ten nowy typ spółki jest formą łączącą cechy spółki osobowej ze spółką kapitałową.

Jego cechą wspólną ze spółkami osobowymi jest przede wszystkim możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług. Ze spółkami kapitałowymi, a zwłaszcza spółką akcyjną, łączy go rozbudowany mechanizm pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji. Ostatnim elementem wskazującym na przynależność PSA do kategorii spółek kapitałowych jest jej korporacyjny charakter oraz ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Zgodnie z art. 3001 § 3 i 4 akcjonariusze są bowiem zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki i nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

W prostej spółce akcyjnej zamiast kapitału zakładowego będzie funkcjonował kapitał akcyjny, którego wymagana minimalna wysokość to 1 zł (art. 3003 k.s.h.). Kapitał akcyjny PSA nie ma cechy stałości charakterystycznej dla kapitału zakładowego spółek z o.o. i akcyjnej. Wysokość kapitału akcyjnego nie jest (i nie może być) wskazywana w umowie spółki, a zmiana wysokości kapitału akcyjnego nie następuje w sformalizowanym trybie jego podwyższenia bądź obniżenia, stanowiącym zmianę umowy spółki.

Nową konstrukcję spółki wyróżnia również nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli spółki, odstępujący od konstrukcji kapitału zakładowego na rzecz ograniczeń wypłat na rzecz akcjonariuszy, uwzględniających zarówno wielkość zadłużenia spółki, jak i stopień jej wypłacalności (art. 30015 k.s.h.).

Prostą spółkę akcyjną będzie można założyć albo w formie aktu notarialnego, albo przy użyciu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym (art. 3007 k.s.h.).

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2019 r. poz. 1655

Oprac. Ewa Sławińska

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

Od 1 kwietnia 2020 r. zmieniają się dotychczasowe zasady klasyfikacji towarów i ustalania stawek VAT. Towary będziemy klasyfikować według nomenklatury CN. Spowoduje to zmianę stawek VAT na wiele z nich. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN są przypisane: obecnie obowiązujący numer PKWiU 2008 według klucza powiązań GUS oraz stawka lub zwolnienie z VAT, jakie obowiązują po zmianach, wraz z podstawą prawną ich zastosowania. Wraz z książką Czyt

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK