do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 19.09.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Rejestracja uproszczona w akcyzie

Minister Finansów określił wzory formularzy w zakresie podatku akcyzowego niezbędne do wykonania obowiązku zgłoszenia.

Są to:

  • AKC-RU/AKC-ZU - wzór zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym,
  • AKC-RU/A - wzór załącznika do zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego,
  • AKC-PR/U - wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego.

Niniejsze wzory zostały określone w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1556) oraz nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym.

Ustawą o podatku akcyzowym na podmiot zamierzający:

  • używać olej opałowy, jako zużywający podmiot olejowy lub
  • prowadzić działalność gospodarczą, jako pośredniczący podmiot olejowy

- został nałożony obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Obowiązek ten powinien być wykonany przed dniem pierwszej czynności związanej z wykorzystaniem oleju przeznaczonego do celów opałowych. W okresie przejściowym - do 31 marca 2020 r. - można nie składać zgłoszenia uproszczonego i stosować przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego - Dz.U. z 2019 r. poz. 1578

Oprac. Ewa Sławińska

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

Od 1 kwietnia 2020 r. zmieniają się dotychczasowe zasady klasyfikacji towarów i ustalania stawek VAT. Towary będziemy klasyfikować według nomenklatury CN. Spowoduje to zmianę stawek VAT na wiele z nich. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN są przypisane: obecnie obowiązujący numer PKWiU 2008 według klucza powiązań GUS oraz stawka lub zwolnienie z VAT, jakie obowiązują po zmianach, wraz z podstawą prawną ich zastosowania. Wraz z książką Czyt

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK