do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 17.09.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

VAT 2019: Faktura z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności"

Z dodawanego z dniem 1 listopada 2019 r. art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT wynikać będzie obowiązek wskazywania na niektórych fakturach wyrazów "mechanizm podzielonej płatności". Obowiązek ten będzie ciążyć w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę 15 000 zł (a precyzyjnie - kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 Prawa przedsiębiorców), obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których będzie mowa w dodawanym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Treść tego przepisu zawiera błąd, który - jeżeli nie zostanie naprawiony przed 1 listopada 2019 r.- może ograniczyć do minimum obowiązek wystawiania faktur z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności". Z treści tego przepisu wynika bowiem, że obowiązek umieszczania na fakturach takiej adnotacji będzie istnieć tylko wtedy, gdy kwota należności ogółem na fakturze wynosić będzie dokładnie 15 000 zł. Teoretycznie zatem takiego obowiązku nie będzie nie tylko wtedy, gdy kwota ta będzie niższa od 15 000 zł, ale również wtedy, gdy kwota ta będzie wyższa od 15 000 zł.

Taka interpretacja przepisu prowadziłaby jednak do wypaczenia jego sensu, co uzasadnia odstępstwo od jego wykładni językowej i odwołanie się do jego wykładni celowościowej. Dlatego też obowiązek wystawiania faktur z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności" będzie istnieć, jeżeli kwota należności na fakturze będzie wyższa niż 15 000 zł. Jest w zasadzie pewne, że podobne stanowisko będą reprezentowały organy podatkowe.

Obowiązek wystawiania faktur z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności" będzie istnieć, jeżeli łącznie spełnione będą trzy warunki, tj. faktura:

  1. będzie wystawiana na kwotę należności ogółem (kwotę brutto) przekraczającą 15 000 zł,
  2. będzie dokumentować dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w dodawanym załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
  3. czynności będą dokonywane na rzecz podatnika.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że dla wystąpienia tego obowiązku istotna jest kwota należności ogółem na fakturze, a nie kwota należności za towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W konsekwencji obowiązek wystawiania faktur z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności" będzie mógł istnieć również wtedy, gdy faktury w niewielkiej części będą dokumentować takie towary lub usługi.

Czytaj więcej w artykule: "Przewodnik po zmianach VAT od 1 września i 1 listopada 2019 r." >>

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

Od 1 kwietnia 2020 r. według nowych zasad będziemy klasyfikować towary i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować towar, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008, a potem przyporządkować właściwą stawkę VAT. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN są przypisane: numer PKWiU 2008 oraz stawka lub zwolnienie z VAT.

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK