do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 22.08.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Kiedy zawrzeć umowę o badanie sprawozdania finansowego

Kierownik jednostki powinien zawrzeć z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Więc już teraz czas zacząć myśleć o wyborze biegłego rewidenta.

Termin zawarcia umowy z firmą audytorską jest określony w art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości. Według tego uregulowania, kierownik jednostki powinien zawrzeć z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Ponieważ ustawa o rachunkowości w odniesieniu do niektórych składników majątkowych dopuszcza rozpoczęcie inwentaryzacji 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, już teraz należy myśleć o wyborze biegłego rewidenta.

Przypomnieć należy, że:

  • obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64 ust. 1-4 ustawy o rachunkowości,
  • w przypadku badania ustawowego, obowiązek zawierania pierwszej umowy o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy (por. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości),
  • wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej (art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości),
  • umowę z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego podpisuje kierownik jednostki (art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Podstawa prawna:

  • art. 64 ust. 1-4, art. 66 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 351; ost. zm Dz.U z 2019 r. poz. 1495.

Oprac. Paweł Muż

Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Jest to jedyna na rynku publikacja, która w praktyczny sposób przygotowuje Czytelników do stosowania nowych przepisów podatkowych, prawa pracy i ZUS, które zaczną obowiązywać w 2021 r. Opracowanie zawiera konkretne wskazówki krok po kroku, w jaki sposób przygotować się do wprowadzanych zmian.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK