do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 22.08.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Kiedy zawrzeć umowę o badanie sprawozdania finansowego

Kierownik jednostki powinien zawrzeć z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Więc już teraz czas zacząć myśleć o wyborze biegłego rewidenta.

Termin zawarcia umowy z firmą audytorską jest określony w art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości. Według tego uregulowania, kierownik jednostki powinien zawrzeć z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Ponieważ ustawa o rachunkowości w odniesieniu do niektórych składników majątkowych dopuszcza rozpoczęcie inwentaryzacji 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, już teraz należy myśleć o wyborze biegłego rewidenta.

Przypomnieć należy, że:

  • obowiązkowi badania przez firmę audytorską podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność jednostek wymienionych w art. 64 ust. 1-4 ustawy o rachunkowości,
  • w przypadku badania ustawowego, obowiązek zawierania pierwszej umowy o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy (por. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości),
  • wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej (art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości),
  • umowę z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego podpisuje kierownik jednostki (art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Podstawa prawna:

  • art. 64 ust. 1-4, art. 66 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 351; ost. zm Dz.U z 2019 r. poz. 1495.

Oprac. Paweł Muż

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele produktów. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK