do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 29.07.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Rozrachunki z kontrahentami – nowe stanowisko KSR

9 lipca 2019 r. Komitet Standardów Rachunkowości przyjął stanowisko dotyczące rozrachunków z kontrahentami. Celem stanowiska jest uściślenie zasad ujmowania i wyceny rozrachunków z kontrahentami, uszczegółowienie zasad przeliczania rozrachunków w walutach obcych na walutę polską oraz wyjaśnienie wątpliwości, w zakresie relacji pomiędzy definicjami należności i zobowiązań, dotyczących kontrahentów a aktywami i zobowiązaniami finansowymi.

W dniu 9 lipca 2019 r. odbyło się 8 posiedzenie Komitetu Standardów Rachunkowości X kadencji, podczas którego m.in.: podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia projektu stanowiska Komitetu w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Celem Stanowiska jest:

  • uściślenie zasad ujmowania i wyceny rozrachunków z kontrahentami,
  • uszczegółowienie zasad przeliczania rozrachunków w walutach obcych na walutę polską,
  • wyjaśnienie wątpliwości, w zakresie relacji pomiędzy definicjami należności i zobowiązań, dotyczących kontrahentów a aktywami i zobowiązaniami finansowymi, stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości

Stanowiskiem objęto zasady ujmowania, wyceny, prezentacji oraz inwentaryzacji rozrachunków z kontrahentami, zwanych inaczej „rozrachunkami handlowymi”, w jednostkach, które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1, 4 lub 5 ustawy o rachunkowości. Zaznaczono przy tym, że Stanowisko nie odnosi się do kwestii podatkowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy postanowienia prawa podatkowego wpływają na wartość rozrachunków z kontrahentami ujętych w księgach rachunkowych jednostki. W szczególności Stanowisko nie wyjaśnia zasad przeliczania rozrachunków w walutach obcych dla celów podatku dochodowego i podatku VAT.

Na posiedzeniu Komitetu Standardów Rachunkowości:

  • dyskutowano nad zagadnieniami dot. projektu KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”
  • dyskutowano nad zagadnieniami dot. projektu KSR „Wartości niematerialne i prawne”

Bezpośrednio po ogłoszeniu w Monitorze Urzędowym MF ostatecznej wersji stanowiska „Rozrachunki z kontrahentami”, proponowane przez Komitet Standardów Rachunkowości rozwiązania dotyczące wyżej wymienionych zagadnień zostaną opisane na łamach MONITORA księgowego, zaś ich treść opublikowana w formie dodatku internetowego.

Paweł Muż

INFORLEX Twój Biznes KORONAWIRUS i tarcza antykryzysowa

Już w sprzedaży!

Kompleksowa baza wiedzy dla wszystkich, którzy zostali zmuszeni do stosowania nowych przepisów tzn. tarczy antykryzysowej. Doradzamy, odpowiadamy na pytania, interpretujemy przepisy. Wyjaśniamy, jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej, jak prawidłowo wypełniać i składać wnioski o pomoc, kto i na jakich zasadach może korzystać ze zwolnień ze składek ZUS. Teraz dwa dostępy w cenie jednego! Pracuj z domu! Dziel się dostępem ze współpracownikami.

Kup już za: 98.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK