do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 23.07.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Jednolite deklaracje podatkowe od właścicieli nieruchomości

Od 1 lipca 2019 r. gminne organy podatkowe mają obowiązek przyjmowania deklaracji i informacji od właścicieli nieruchomości w formie elektronicznej. Dotyczy to deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Korzystną dla podatników zmianą jest także ujednolicenie deklaracji na te podatki. Przedsiębiorcy składający deklaracje od nieruchomości położonych w wielu gminach nie będą już musieli korzystać z wielu różniących się od siebie wzorów deklaracji.

Ujednolicenie wzorów deklaracji

Dotychczas przedsiębiorcy posiadający nieruchomości w wielu gminach musieli składać deklaracje podatkowe od tych nieruchomości na formularzach opracowanych w danej gminie. Było to dla nich bardzo niewygodne. Przykładowo sieć telefonii komórkowej posiadająca stacje przekaźnikowe w tysiącu gmin musiała złożyć od tych budowli tysiąc deklaracji na podatek od nieruchomości na różnych drukach. Przy tym organy podatkowe nie pozwalały podatnikom tych podatków na posługiwanie się własnymi drukami deklaracji.

Od 1 lipca 2019 r. następuje ujednolicenie wzorów deklaracji i informacji oraz załączników do nich na podatek:

  • od nieruchomości (informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IN-1 oraz deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1),
  • rolny (informacja o gruntach - IR-1 oraz deklaracja na podatek rolny - DR-1),
  • leśny (informacja o lasach - IL-1 i deklaracja na podatek leśny - DL-1).

Ujednolicenie deklaracji może pozwolić przedsiębiorcom posiadającym wiele nieruchomości w różnych gminach na zautomatyzowanie wysyłki deklaracji i informacji na podatki lokalne. Warto dodać, że jednolite wzory formularzy obowiązują we wszystkich gminach, również w gminach stosujących zwolnienia od danego podatku.

Rozporządzenia zawierające wymienione wzory mają obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Do dnia oddania numeru do druku ukazały się dwa z trzech planowanych w tej sprawie rozporządzeń.

E-deklaracje na podatki lokalne

Od 1 lipca 2019 r. podatnicy zyskali możliwość składania deklaracji na podatki lokalne w formie elektronicznej. E-deklaracje (m.in. na podatek od nieruchomości) można składać:

  • za pomocą systemu ePUAP lub
  • używając systemów informatycznych gmin (jeśli jednostki samorządowe wdrożą taki system i udostępnią go mieszkańcom).

W przypadku składania lokalnych e-deklaracji podatnicy mogą je podpisać:

  • kwalifikowanym e-podpisem lub
  • profilem zaufanym.

Warto zauważyć, że dotychczas obowiązujące regulacje zezwalały gminom na umożliwienie podatnikom przesyłania deklaracji i informacji drogą elektroniczną. Rada gminy nie miała jednak obowiązku zapewnienia podatnikom takich możliwości. W praktyce w wielu samorządach taka możliwość nie istniała. Od 1 lipca 2019 r. gminy mają obowiązek przyjmowania deklaracji w formie elektronicznej.

Obowiązywanie zmian

Omawiane zmiany weszły w życie od 1 lipca 2019 r. Zgodnie jednak z nowelizacją ustawy, gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r., składanie informacji i deklaracji będzie się odbywało na dotychczasowych zasadach. To oznacza, że większość firm w pełni skorzysta z nowych rozwiązań (jednolitych wzorów deklaracji oraz możliwości ich przesyłania w formie elektronicznej) dopiero od 2020 r. Wcześniej z tych możliwości skorzystają natomiast ci podatnicy, u których obowiązek podatkowy w stosunku do danej nieruchomości powstał po 1 lipca 2019 r. (np. u podatnika, który nabył las po tej dacie).

Sławomir Biliński

Biała lista podatników VAT

Publikacja zawiera komplet informacji o tzw. białej liście, czyli prowadzonym przez szefa KAS Wykazie podatników VAT, a także o konsekwencjach, jakie od 1 stycznia 2020 r. poniosą podatnicy, którzy dokonają wpłat na rachunki spoza tego Wykazu. Poradnik przystępnie omawia nowe rozwiązania prawne oraz rozstrzyga wiele kwestii praktycznych związanych z wprowadzeniem nowych regulacji. Autor udziela odpowiedzi na wiele pytań zgłoszonych przez podatników, przytacza wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, podaje liczne przykłady i zestawienia tabelaryczne.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK