INFOR.pl
Drukuj

Weszła w życie nowa wersja struktury JPK-FA

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów została opublikowana druga wersja struktury JPK-FA(2). Będzie ona obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. podatnicy powinni używać JPK-FA(2). Jak zapewnia MF, wprowadzone w schemacie zmiany poprawią jakość raportowanych danych i jednocześnie będą spójne z poprzednią wersją schematu. Struktura oraz broszura informacyjna do niej są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk. Broszura zawiera również:

listę zmian wprowadzonych w nowym schemacie JPK-FA w stosunku do schematu poprzedniego, a także odpowiedzi na pytania, w tym m.in. informację, że nowy wzór JPK-FA(2) ma zastosowanie także do faktur wystawionych przed 1 lipca 2019 r.

Przypomnijmy, że organy podatkowe mają prawo żądać od podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. Przy czym dane te powinny być przekazane w postaci elektronicznej wymaganej przez fiskusa (art. 193a Ordynacji podatkowej). W przypadku skierowania do podatnika żądania udostępnienia dowodów księgowych, jakimi są faktury, jest on zatem obowiązany do przekazania organowi podatkowemu tych danych według schematu JPK-FA.

Źródło: Komunikat MF z 31 maja 2019 r. pt. "Nowa wersja struktury JPK-Fa" - opubl. na
www.mf.gov.pl

PODSTAWA PRAWNA:

art. 193a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1018

Ewa Sławińska