do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 22.07.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Rozliczanie wpłat na PPK od wynagrodzenia zleceniobiorcy

Wpłatę na PPK, którą będzie finansował podmiot zatrudniający (stanowiącą przysporzenie dla zleceniobiorcy), należy doliczyć do podstawy wymiaru kosztów uzyskania przychodów z umowy cywilnoprawnej objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych oraz doliczyć do podstawy opodatkowania. Zarówno wpłatę na PPK finansowaną przez zleceniodawcę, jak i wpłatę ze środków zleceniobiorcy trzeba uwzględnić przy obliczaniu kwoty wolnej od potrąceń.

Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie redakcji Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń.

Do grupy ubezpieczonych objętych obowiązkiem odprowadzania wpłat na PPK (jeżeli osoby te nie zrezygnowały z ich dokonywania) są zaliczani nie tylko pracownicy, ale również osoby, od przychodów których są naliczane obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, m.in. zleceniobiorcy. Z przystąpieniem do PPK jest związane:

  •     dokonywanie wpłaty przez zleceniobiorcę (podstawowej, ewentualnie dodatkowej) w ramach potrącenia z jego wynagrodzenia, oraz
  •     finansowanie wpłaty przez podmiot zatrudniający (podstawowej, ewentualnie dodatkowej) stanowiącej przychód zleceniobiorcy podlegający opodatkowaniu (świadczenie w naturze).

Oznacza to, że wpłata finansowana przez zleceniodawcę zwiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy zlecenia, które są uwzględniane przy naliczaniu zaliczki na podatek od tej wpłaty. Jednocześnie te parametry (czyli zwiększone koszty uzyskania przychodów oraz zaliczkę na podatek od wpłaty) trzeba uwzględnić przy obliczaniu kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy.

Należy przypomnieć, iż od 1 stycznia 2019 r. do przychodów tych osób w przypadku, gdy:

  •     mają charakter powtarzający się oraz
  •     ich celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowią one jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną

- stosowane są kwoty wolne od potrąceń wynikające z minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracownikom (art. 833 § 21 Kodeksu postępowania cywilnego).

Potwierdził to resort finansów w odpowiedzi na zapytanie redakcji MPPiU: (…) Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy PIT koszty uzyskania przychodów z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło wynoszą 20% uzyskanego przychodu. Koszty te oblicza się od przychodu podatnika pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PIT, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. 20% koszty należy obliczyć od łącznego przychodu zleceniobiorcy, w skład którego wchodzą również wpłaty na PPK finansowane przez zleceniodawcę. Przy obliczaniu kwoty wolnej od potrąceń określonej w art. 87 i 87(1) Kodeksu pracy w zw. z art. 833 §2(1) KPC z umów cywilnoprawnych należy od przychodu brutto odjąć m.in. zaliczkę na podatek, obliczoną w sposób określony w przepisach ustawy o PIT.(...).

na podst. B. Goliszewska-Chojdak/MPPiU nr 7 z 2019 r.

VAT 2019. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r. + VAT 2019. Komentarz. Aktualne zmiany w VAT

Komplet książek zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 maja 2019 r., a także te, które wejdą w życie 1 września 2019 r. i listopada 2019 r. Omawia również zmiany które wejdą w życie w styczniu i kwietniu 2020 r.
Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Są w niej praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT.

Kup już za: 228.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK