do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 17.07.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Wnioski o nowe świadectwa pracy do 29 lipca

W przypadku świadectw pracy, które zostały sporządzone w okresie od 4 maja do 28 czerwca 2019 r. i zawierają informacje o imionach rodziców pracownika, można złożyć wniosek do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy.

Jeżeli pracownik złoży wniosek pracodawca musi wydać nowe świadectwo pracy według dotychczasowego pomocniczego wzoru świadectwa pracy, ale z pominięciem informacji o imionach rodziców pracownika.

Podanie może być złożone przez pracownika lub osobę przez niego upoważnioną, ewentualnie przez małżonka lub inną osobę uprawnioną do ubiegania się o rentę rodzinną według przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (a w razie braku takich osób – przez inną osobę będącą spadkobiercą pracownika, jeśli jego śmierć nastąpiła w ww. okresie maj-czerwiec).

Wniosek należy złożyć na papierze lub elektronicznie w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, czyli do 29 lipca. Z kolei nowe świadectwo pracodawca musi wydać w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przy czym jeśli z przyczyn obiektywnych dochowanie tego terminu nie będzie możliwe, nowe świadectwo pracy musi doręczyć pracownikowi (albo jednej z ww. osób) w ciągu kolejnych 7 dni za pośrednictwem poczty albo w inny sposób.

Z kolei poprzednio wydane świadectwo pracy trzeba usunąć z akt osobowych pracownika (najpóźniej w dniu wydania nowego) i następnie zniszczyć.

Uprawnienie do złożenia wniosku o wydanie nowego świadectwa pracy wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, która weszła w życie 29 czerwca 2019 r. Od tego dnia obowiązuje nowy, pomocniczy wzór tego świadectwa. Zmiana polega na tym, że w stosunku do poprzednio obowiązującego wzoru nie ma już wymagania, aby do tego dokumentu wpisywać imiona rodziców pracownika.

Co istotne, danych tych nie powinno być w świadectwach pracy już od 4 maja br. Od tego dnia obowiązują zmiany w kodeksie pracy wprowadzone w związku z wdrożeniem RODO. Jedna z nich polegała na tym, że z katalogu danych osobowych, których podania pracodawca może żądać od kandydata do pracy (i następnie od pracownika),usunięto m.in. „imiona rodziców”. Pracodawca nie może więc domagać się podania tych danych ani od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ani od pracownika. W związku z tym nie powinny one także znaleźć się w dokumencie, który powstaje w chwili zakończenia zatrudnienia. Niestety data wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia nie została zsynchronizowana ze zmianami ustawowymi. W związku z tym w rozporządzeniu zmieniającym znalazł się wyżej opisany przepis przejściowy.

Podstawa prawna: § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy – Dz.U. z 2019, poz. 1197

VAT 2019. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r. + VAT 2019. Komentarz. Aktualne zmiany w VAT

Komplet książek zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 maja 2019 r., a także te, które wejdą w życie 1 września 2019 r. i listopada 2019 r. Omawia również zmiany które wejdą w życie w styczniu i kwietniu 2020 r.
Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Są w niej praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT.

Kup już za: 228.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK