do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 16.07.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zmiany w zakresie dyskryminacji i równego traktowania pracowników

Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje zmiany w zakresie dyskryminacji i równego traktowania pracowników, które wprowadzają otwarty katalog przesłanek mogących być przyczyną dyskryminacji. Dotychczas był on ściśle ograniczony i zawierał wyczerpujący zestaw cech, które powodowały dyskryminację.

Tym samym po zmianie przepisów każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Jak wynika bowiem z wyroku Sądu Najwyższego z 2 października 2012 r. (II PK 82/12, OSNP 2013/17-18/202), w obecnym stanie prawnym:

(…) ścisłe odczytanie art. 183a Kodeksu pracy prowadzi do wniosku, że ustanowiony w § 2 tego artykułu zakaz dyskryminowania w jakikolwiek sposób oznacza zakaz wszelkich zachowań stanowiących przejaw dyskryminowania z przyczyn określonych w jego § 1, a ten ostatni przepis wyodrębnia dwie grupy zakazanych kryteriów, tj. nakazuje on równe traktowanie pracowników:

  • po pierwsze - bez względu na ich cechy lub właściwości osobiste i te zostały wymienione przykładowo ("w szczególności"),
  • po drugie ("a także") - bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W opinii Sądu Najwyższego:

(…) rozdzielenie tych dwóch grup kryteriów dyskryminacji zwrotem "a także bez względu na" pozwala na przyjęcie, że przykładowe wymienienie przyczyn dyskryminacji ("w szczególności") odnosi się tylko do pierwszej z tych grup. Przykładowe wyliczenie objętych nią kryteriów wskazuje, że niewątpliwie chodzi tu o cechy i właściwości osobiste człowieka niezwiązane z wykonywaną pracą i to o tak doniosłym znaczeniu społecznym, że zostały przez ustawodawcę uznane za zakazane kryteria różnicowania w dziedzinie zatrudnienia. Otwarty katalog tych przyczyn pozwala zatem na jego uzupełnienie wyłącznie o inne cechy (właściwości, przymioty) osobiste o społecznie doniosłym znaczeniu.

Skutkiem tego, zgodnie z obecnymi regulacjami, dyskryminacja polega na gorszym traktowaniu pracownika ze względu na jego osobistą cechę lub właściwość niezwiązaną z wykonywaną pracą (przykładowo wymienioną w art. 183a § 1 Kodeksu pracy, tj. płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną) bądź ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie jest natomiast dyskryminacją nierówność wynikająca z przyczyn innych niż wskazane powyżej, nawet jeżeli pracodawca naruszył zasadę równego traktowania pracowników (art. 112 Kodeksu pracy). Omawiana nowelizacja to zmienia i każde nierówne traktowanie pracowników − nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami − będzie uznawane za dyskryminację.

Czytaj więcej w artykule: " Jakie nowe uprawnienia przyznaje pracownikom prezydencka nowelizacja Kodeksu pracy" >>

Kodeks pracy 2019. Zmiany od 7 września 2019 r.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone w wyniku tzw. prezydenckiej nowelizacji Kodeksu pracy, które obowiązują od 7 września 2019 r.. Zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia.

Kup już za: 129.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK