INFOR.pl
Drukuj

Zmiany w zakresie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

20 czerwca 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Wydano je w związku ze zmianami w ustawie o podatku akcyzowym.

Zmiany odnoszą się m.in. do oznaczania znakami akcyzy:

  • wyrobów tytoniowych,
  • płynu do papierosów elektronicznych,
  • wyrobów nowatorskich.

W rozporządzeniu wskazano, że od 1 lipca 2020 r. będzie można stosować znaki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie. Dotyczy to znaków akcyzy w postaci:

  • banderol podatkowych określonych w poz. XIII-XVI załącznika nr 1 do rozporządzenia,
  • banderol legalizacyjnych określonych w poz. VII i VIII załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Rozporządzeniem MF z 29 maja 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. poz. 1178) wprowadzono nowe wzory znaków akcyzy na wyroby tytoniowe o wymiarze 32 x 16 mm. Jednocześnie umożliwiono stosowanie dotychczasowych wzorów znaków na wyroby tytoniowe o wymiarze 45 x 22 mm do 20 maja 2019 r. Niniejszym rozporządzeniem wydłużono jeszcze okres stosowania znaków akcyzy na wyroby tytoniowe o wymiarze 45 x 22 mm do końca 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy - Dz.U. z 2019 r. poz. 1147