do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.07.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowy wzór świadectwa pracy

Już od 4 maja 2019 r. w treści świadectwa pracy nie można podawać imion rodziców pracownika. Takich danych nie można bowiem wymagać obecnie od pracownika, zgodnie z obowiązującą od tego dnia nowelizacją Kodeksu pracy. Natomiast dopiero 29 czerwca 2019 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, która dostosowała nowy wzór świadectwa pracy, do nowych wymogów.

W wyniku zmiany przepisów Kodeksu pracy od 4 maja 2019 r. z katalogu danych, jakich można żądać od kandydata do pracy i pracownika, usunięto imiona rodziców. Zatem obecnie pracodawca nie może pozyskiwać tych danych od zatrudnianych.

Świadectwo pracy zawiera dane osobowe pracownika, jakie pracodawca uzyskał od niego zgodnie z Kodeksem pracy. Pracodawca nie może podawać w nim danych, do których uzyskania nie jest uprawniony. Nie może więc podawać od 4 maja 2019 r. w ust. 1 świadectwa pracy imion rodziców. 

W związku z tą zmianą przepisów Kodeksu pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, który wszedł w życie 29 czerwca 2019 r. Zmiana dotyczy wzoru świadectwa pracy. Z treści tego dokumentu usunięto rubrykę, w której można było zamieszczać imiona rodziców pracownika.

W przypadku świadectw pracy sporządzonych w okresie od 4 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r., zawierających informację o imionach rodziców pracownika, można złożyć wniosek do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy według dotychczasowego pomocniczego wzoru świadectwa pracy, z pominięciem informacji o imionach rodziców pracownika.

Wniosek może złożyć:

  1. pracownik albo
  2. osoba upoważniona przez pracownika, albo
  3. małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób, inna osoba będąca spadkobiercą pracownika.

Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie omawianej nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. Nowe świadectwo pracy pracodawca powinien wydać w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Najpóźniej w dniu wydania nowego świadectwa pracy należy usunąć z akt osobowych pracownika i zniszczyć poprzednio wydane świadectwo pracy.

Pracodawca w kryzysie (PDF)

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W książce omówiono także szczególne narzędzia, takie jak porozumienia kryzysowe zawierane z przedstawicielami załogi czy przestój wiążący się z dostępem do finansowania ze środków publicznych. Opracowanie zawiera także omówienie specustawy gospodarczej – tzw. tarczy antykryzysowej.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK