do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 01.07.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowe kwestionariusze osobowe dla kandydata i pracownika - jak je wypełnić

Od 4 maja 2019 r. zmieniły się dane osobowe, jakich pracodawca może żądać od kandydata do pracy i pracownika. To spowodowało modyfikację treści kwestionariuszy osobowych, których pomocnicze wzory w formie elektronicznej udostępnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeśli pracodawca stosował własne druki, też musi je dostosować do nowych przepisów.

Przekazywanie danych osobowych przez osobę ubiegającą się o pracę i pracownika powinno nastąpić w formie oświadczenia (art. 221 § 5 Kodeksu pracy). W tym celu mogą oni wypełnić kwestionariusze osobowe, mimo że nie są to dokumenty wymagane przez prawo.

Należy zauważyć, że w tym roku przepisy dotyczące treści kwestionariuszy osobowych były nowelizowane już trzykrotnie. Najpierw 1 stycznia 2019 r. zostały zlikwidowane oficjalne wzory tych dokumentów, a ich pomocnicze wersje znalazły się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej resortu pracy, w zakładce Pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy. Tak się stało wskutek wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, które zastąpiło rozporządzenie w tej sprawie z 1996 r. Później usunięto z nich pkt 8, który pozwalał na żądanie od pracownika lub kandydata do pracy numeru i serii dowodu osobistego bądź innego dokumentu tożsamości.

Następnie 4 maja 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy Kodeksu pracy o danych osobowych pracowników. One ponownie wymusiły aktualizację zawartości kwestionariuszy.

Pracodawca nie musi korzystać z wzorów ministerialnych. Może posługiwać się własnymi drukami, pod warunkiem że ich treść będzie zgodna z przepisami Kodeksu pracy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz innymi regulacjami.

Prawidłowo wypełnione wzory kwestionariuszy osobowych wraz z objaśnieniami znajdziesz w artykule: Jak wypełnić nowe kwestionariusze osobowe dla osoby ubiegającej się o pracę i pracownika >>

Pracodawca w kryzysie (PDF)

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W książce omówiono także szczególne narzędzia, takie jak porozumienia kryzysowe zawierane z przedstawicielami załogi czy przestój wiążący się z dostępem do finansowania ze środków publicznych. Opracowanie zawiera także omówienie specustawy gospodarczej – tzw. tarczy antykryzysowej.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK