do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 25.06.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Pamiętaj o ogłoszeniu sprawozdania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Jednostki gospodarcze nieobjęte wpisem do KRS, a których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, muszą najpóźniej do 15 lipca 2019 r. złożyć do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym swoje sprawozdania finansowe.

Kierownik jednostki nieobjętej wpisem do KRS (w tym właściciel przedsiębiorstwa osoby fizycznej oraz wspólnicy spółki cywilnej), której sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta, ma obowiązek złożyć sprawozdanie wraz z odpowiednimi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Obowiązek ten musi wypełnić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. najpóźniej do 15 lipca 2019 r.

Jakie dokumenty należy złożyć do ogłoszenia w MSiG

Zgodnie z art. 70 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki obowiązany jest złożyć:

  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
  •  rachunek przepływów pieniężnych,
  • sprawozdanie z badania,
  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Gdzie należy złożyć sprawozdanie do ogłoszenia w MSiG

Sprawozdania finansowe są składane:

  •  w Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego w wyznaczonych Sądach albo
  • za pośrednictwem systemu teleinformatycznego po zalogowaniu na Portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości (http://pdi.ms.gov.pl.)

Zgłoszenia przez internet może dokonać tylko zarejestrowany użytkownik. Jest to osoba, która została zarejestrowana w systemie i uzyskała unikalny adres internetowy (konto użytkownika) powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem i posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat użytkownika). Warunkiem złożenia sprawozdania tą drogą jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W jakiej formie należy składać sprawozdanie finansowe

Należy pamiętać, że ustawa o rachunkowości (art. 45 ust. 1f) nakazuje sporządzanie sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej oraz opatrywanie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W związku z powyższym w takiej też formie należy składać ww. sprawozdanie w Punktach Przyjmowania Ogłoszeń lub po zalogowaniu na Portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej: http://pdi.ms.gov.pl. Dodatkowo Ministerstwo Sprawiedliwości prosi o dołączenie sprawozdania w postaci pliku edytowalnego w jednym z dozwolonych formatów: rtf, doc, docx.

Ile kosztuje ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG

Opłata za ogłoszenie sprawozdania finansowego jest stała i wynosi 500 zł. Opłatę za ogłoszenie sprawozdania finansowego uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nazwa i numer konta bankowego:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Podstawa prawna:

  • art. 45 ust. 1f, art. 70 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 351

Oprac. Paweł Muż

Przedsiębiorca i pracodawca w kryzysie – komplet e-booków

Komplet poradników w których kompleksowo omawiamy rozwiązania antykryzysowe dla przedsiębiorców i pracodawców wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. W publikacjach przedstawiamy m.in.: udogodnienia w płatnościach podatków, instrumenty pomocowe służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorców a także praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji i narzędzi prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W poradnikach opisujemy instrumenty

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK