do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 24.06.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Mniej problemów przy składaniu e-sprawozdań do KRS

Ministerstwo Finansów udostępniło nowe, poprawione struktury logiczne sprawozdań finansowych dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS (wersja 1-2). Zmiany dotyczą sposobu identyfikowania jednostki.

W miejsce jednego pola identyfikującego jednostkę wprowadzono dwa pola przeznaczone na numer NIP i numer KRS. W ten sposób dostosowano struktury logiczne e-sprawozdań do systemu internetowego KRS, który wymaga przy zgłaszaniu sprawozdań finansowych posługiwania się wyłącznie numerem KRS. Nowe, poprawione struktury logiczne zaczną obowiązywać dla sprawozdań tworzonych po 1 września 2019 r.

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców mają obowiązek (zgodnie z art. 45 ust. 1g uor) sporządzać swoje sprawozdania finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym przez Ministra Finansów. Przy tworzeniu takiego e-sprawozdania można określić sposób jego identyfikacji, tj. poprzez NIP lub numer KRS podmiotu (w wersji 1-0 wpisuje się jedno pole numer NIP lub numer KRS). Niestety okazało się, że system internetowy Krajowego Rejestru Sądowego akceptuje jedynie pliki zidentyfikowane poprzez numer KRS. Chcąc obecnie skutecznie złożyć sprawozdanie finansowe do KRS, należy zatem plik e-sprawozdania opatrzyć zawsze (i tylko) numerem KRS. Dzieje się to tak dlatego, że zgłaszając takie sprawozdanie finansowe do KRS, system KRS automatycznie porównuje numer KRS ze zgłoszenia z numerem KRS występującym w pliku e-sprawozdania finansowego. Jeśli te dwa numery się różnią, system składania sprawozdań informuje o błędzie i nie pozwoli go złożyć do KRS. Sytuacja taka powoduje, że jednostki, które swoje e-sprawozdanie finansowe zidentyfikowały poprzez numer NIP (bo mogły), muszą jeszcze raz zidentyfikować sprawozdanie finansowe, tym razem poprzez numer KRS. Wiąże się z tym wiele problemów. Podstawowym jednak jest konieczność cofnięcia się do momentu sporządzenia takiego sprawozdania, by opatrzyć go numerem KRS. Wiąże się to z ponownym procesem podpisywania sprawozdania (tj. jeszcze raz należy podpisać i podać nową datę podpisania sprawozdania) już ze zmienionym numerem identyfikującym jednostkę, tj. z numerem KRS.

Ministerstwo Finansów postanowiło naprawić ten błąd, udostępniając na stronie Ministerstwa Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa (https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan) nową wersję struktur logicznych sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości (wersja 1-2). Poprawione wersje struktur logicznych, które wchodzą w życie 1 września 2019 r., posiadają dwa pola (zamiast dotychczasowego jednego), w których należy wpisać oba numery identyfikujące jednostkę, tj. zarówno numer KRS, jak i NIP. W ten sposób niejako zmuszono jednostki do posługiwania się obydwoma numerami, z których jeden (tj. numer KRS) będzie rozpoznawał jednostkę w przypadku zgłoszenia sprawozdania finansowego do internetowego systemu KRS.

Podstawa prawna:

  • art. 45 ust. 1g ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości − j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 351

Oprac. Paweł Muż

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK