do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 14.06.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Kiedy konieczny zwrot ulgi na zakup kasy

Podatnik ma obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy, w przypadku gdy zajdą określone przepisami okoliczności.

Przypadki, w których ten obowiązek powstaje, określa ustawa o VAT oraz omawiane rozporządzenie. Z ustawy i rozporządzenia wynika, że podatnik ma obowiązek zwrotu ulgi, jeżeli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży:

  • zakończy działalność gospodarczą,
  • nie podda kas rejestrujących w wymaganym przepisami terminie obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis,
  • trwale zaprzestanie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy (nie dotyczy to przypadku, w którym podatnik jest obowiązany do wymiany kasy starego typu na kasę online),
  • naruszy obowiązki przesyłania danych online, czyli obowiązki, o których mowa w art. 111 ust. 3a pkt 12 lub ust. 3ab ustawy o VAT. Z powołanych przepisów wynika, że podatnik ma obowiązek zapewnienia połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Natomiast w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia:

1) czasowo - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn;

2) trwale - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych z naczelnikiem urzędu skarbowego odstępach czasowych.

UWAGA!

Obowiązek zwrotu ulgi odnosi się tylko do tych kas, których te przypadki dotyczyły.

Zwrotu ulgi należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

  1. do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu;
  2. do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu - w przypadku podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione lub podatników zwolnionych podmiotowo z VAT.

Czytaj więcej w artykule: "Nowe zasady korzystania z ulgi na zakup kas online" >>

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele produktów. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK