do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 14.06.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Kiedy konieczny zwrot ulgi na zakup kasy

Podatnik ma obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy, w przypadku gdy zajdą określone przepisami okoliczności.

Przypadki, w których ten obowiązek powstaje, określa ustawa o VAT oraz omawiane rozporządzenie. Z ustawy i rozporządzenia wynika, że podatnik ma obowiązek zwrotu ulgi, jeżeli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży:

  • zakończy działalność gospodarczą,
  • nie podda kas rejestrujących w wymaganym przepisami terminie obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis,
  • trwale zaprzestanie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy (nie dotyczy to przypadku, w którym podatnik jest obowiązany do wymiany kasy starego typu na kasę online),
  • naruszy obowiązki przesyłania danych online, czyli obowiązki, o których mowa w art. 111 ust. 3a pkt 12 lub ust. 3ab ustawy o VAT. Z powołanych przepisów wynika, że podatnik ma obowiązek zapewnienia połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Natomiast w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia:

1) czasowo - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn;

2) trwale - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych z naczelnikiem urzędu skarbowego odstępach czasowych.

UWAGA!

Obowiązek zwrotu ulgi odnosi się tylko do tych kas, których te przypadki dotyczyły.

Zwrotu ulgi należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

  1. do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu;
  2. do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu - w przypadku podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione lub podatników zwolnionych podmiotowo z VAT.

Czytaj więcej w artykule: "Nowe zasady korzystania z ulgi na zakup kas online" >>

VAT 2019. Komentarz

Książka zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 maja 2019 r., a także wchodzące w życie 1 września 2019 r. Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Są w niej praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT.

Kup już za: 199.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK