do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 13.06.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Wysokie sankcje za niewdrożenie procedury MDR

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., przepisy w zakresie obowiązkowego przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules – dalej: MDR), przewidują dla przedsiębiorców wiele nowych obowiązków. Jednak nie każda z firm zdaje sobie sprawę z tego, że oprócz przekazania informacji do Szefa KAS dotyczących zidentyfikowanych schematów podatkowych, powinna wprowadzić u siebie zmiany organizacyjne, które pozwolą na prawidłowe i skuteczne wywiązanie się z obowiązków raportowych.

Poza obszarem zainteresowania wielu podmiotów pozostaje fakt, iż 28 lutego 2019 r. upłynął wydłużony termin na przekazanie pierwszych informacji do Szefa KAS. Nieuchronnie zbliżają się również terminy wykonania obowiązku w zakresie retrospektywnego raportowania schematów podatkowych (odpowiednio 30 czerwca 2019 r. dla promotora i 30 września 2019 r. dla korzystającego).

Podatnicy nie mogą już liczyć na ulgowe traktowanie ze strony Szefa KAS w przypadku prawidłowego wykonania opóźnionych obowiązków informacyjnych. Wyrozumiałość Szefa KAS i traktowanie opóźnień, jako przypadków mniejszej wagi skończyła się z datą 30 kwietnia 2019 r. Raportowanie schematów podatkowych stało się realnym obowiązkiem, którego wiele firm sobie nie uświadamia. Jest to istotne, ponieważ każde niedopełnienie obowiązku bądź jego nieterminowa realizacja, stanowią faktyczne zagrożenie zastosowania względem tych podmiotów sankcji karno-skarbowych w kwotach sięgających do 21,6 mln zł.

Przepisy o MDR są niejednoznaczne, a szeroki zakres definicji schematu podatkowego może prowadzić do wniosku, że raportowaniu podlega wszystko, co może wpływać na obniżenie opodatkowania. Schematem podatkowym jest zdarzenie (jedno lub kilka), z którego wykonaniem wiąże się uzyskanie korzyści podatkowej, przy czym cel w postaci uzyskania korzyści podatkowej musi być jedynym lub zdecydowanym uzasadnieniem dla dokonania danej czynności. Z uwagi na niezwykle szeroką definicję korzyści podatkowej, niemalże każde, racjonalne działanie podejmowane przez firmy czy osoby fizyczne, może stanowić schemat podatkowy. Korzyścią podatkową jest m.in. niepowstanie bądź też odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego czy też obniżenie jego wysokości.

Zakładając, że celem każdej firmy jest osiągnięcie zysku i racjonalnie działający przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, by ten cel osiągnąć, jego decyzje będą ukierunkowane m.in. na zmniejszenie obciążeń fiskalnych. W tym celu, podatnik podejmuje szereg działań, których efektem jest ograniczenie lub uniknięcie powstania zobowiązania podatkowego, przy wykorzystaniu możliwych, zgodnych z obowiązującym prawem rozwiązań. Przykładami takich czynności może być wykorzystanie ulg, zwolnień, odliczeń, transakcji restrukturyzacyjnych, zróżnicowanych form prawnych prowadzenia działalności czy też metod amortyzacji. Zastosowanie konkretnego instrumentu podatkowego będzie ukierunkowane na osiągnięcie korzyści podatkowej. Problem w tym, że przepisy MDR mają szerszy zakres stosowania niż np. przepisy dotyczące zwalczania unikania opodatkowania.

Źródło: Ministerstwo Finansów

PODATKI 2021 KOMPLET

Komplet wyjątkowych publikacji dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2021 r. Na pakiet składa się dziesięć  publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2021 r. oraz rozliczenia PIT za 2020 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest retransmisja webinarium VAT 2021

Kup już za: 338.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK