do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.06.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowe wnioski o świadczenie "Rodzina 500+"

Od 1 lipca 2019 r. programem "Rodzina 500+" zostaną objęte wszystkie dzieci do uzyskania pełnoletniości i bez względu na dochody rodziny. Powoduje to konieczność dostosowania wniosku o świadczenie wychowawcze i zakresu wymaganych informacji niezbędnych do otrzymania świadczenia do przyszłych zmian.

Od 1 lipca 2019 r. programem „Rodzina 500+” zostaną objęte wszystkie dzieci do 18 roku życia. W związku z tym w ustawie z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci uchylono przepisy dotyczące rozwiązań z zakresu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego. Są to zarówno przepisy odnoszące się do dochodu jak i pośrednio związane z uzależnieniem przyznania świadczenia wychowawczego od dochodu, m.in. przepisy dotyczące niepełnosprawności czy definicji rodziny. Oznacza to, że zakres danych wymaganych przy składaniu wniosku o świadczenie z programu „Rodzina 500+” za okres od 1 lipca 2019 r. będzie znacznie zmniejszony. Wskazane zmiany skutkują koniecznością dostosowania treści rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do aktualnych wymogów ustawowych.

Projektowane rozporządzenie będzie mocno zawężone w stosunku do obecnie obowiązującego - usunięte zostaną przepisy związane z sytuacją dochodową rodziny, niepełnosprawnością członków rodziny i sytuacją alimentacyjną, co wynika z objęcia programem „Rodzina 500+” wszystkich dzieci do 18 roku życia bez względu na sytuację dochodową rodziny.

W pozostałym zakresie tj. m.in. zawartych we wniosku danych wnioskodawcy, jego dzieci oraz innych osób, dokumentacji dotyczącej cudzoziemców, dokumentacji związanej z przysposobieniem, orzeczeń sądów dotyczących opieki, rozporządzenie jest zbieżne z dotychczas obowiązującą regulacją.

Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 lipca 2019 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl

VAT 2019. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r. + VAT 2019. Komentarz. Aktualne zmiany w VAT

Komplet książek zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 maja 2019 r., a także te, które wejdą w życie 1 września 2019 r. i listopada 2019 r. Omawia również zmiany które wejdą w życie w styczniu i kwietniu 2020 r.
Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Są w niej praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT.

Kup już za: 228.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK