do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 05.06.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

W czasie upałów napoje dla pracowników

Wysokie temperatury panujące na stanowiskach pracy nakładają na pracodawcę dodatkowe obowiązki. Jest on bowiem zobligowany do zapewnienia pracownikom napojów - po przekroczeniu 25°C (przy pracy na otwartej przestrzeni) lub 28°C w przypadku pozostałych prac.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewniania wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów (§ 112 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Należy podkreślić, że obowiązek zaopatrzenia w wodę pitną dotyczy wszystkich pracowników, niezależnie od panujących warunków pracy oraz warunków atmosferycznych. Pracodawca może zapewniać wodę zdatną do picia dostarczaną np. siecią wodociągową bądź wodę źródlaną pochodzącą z dystrybutora.

Niezależnie od tego pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych oprócz wody zdatnej do picia inne napoje. Obowiązek ten dotyczy:

  • pracowników zatrudnionych przy pracach na otwartej przestrzeni, gdy temperatura powietrza przekracza 25°C,
  • pracowników zatrudnionych w warunkach mikroklimatu gorącego charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy związanych z dużym wydatkiem energetycznym (1500 kcal u mężczyzn oraz 1000 kcal u kobiet, w ciągu zmiany roboczej),
  • wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy - w tym pracowników biurowych, gdy na stanowiskach pracy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić wodę zdatną do picia a także, w okolicznościach wskazanych wyżej, napoje również osobom wykonującym pracę na podstawie umów zlecenia.

Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać napoje profilaktyczne, oraz szczegółowe zasady ich wydawania ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a w przypadku ich braku - w porozumieniu z przedstawicielami pracowników. Wykaz stanowisk powinien zostać sporządzony w oparciu o wyniki badań środowiska pracy, w tym głównie jego temperatury oraz wilgotności. Natomiast rodzaj wydawanych napojów pracodawca ustala samodzielnie. Przepisy nie definiują dokładnie, jakie napoje powinny być wydawane.

Czytaj więcej w artykule: "Upały w pracy - jakie obowiązki ma pracodawca" >>

Kodeks pracy 2019. Zmiany od 7 września 2019 r.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone w wyniku tzw. prezydenckiej nowelizacji Kodeksu pracy, które obowiązują od 7 września 2019 r.. Zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia.

Kup już za: 129.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK