do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 23.05.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Jak przygotować jednostki kadrowo-płacowe do PPK

Podmioty zatrudniające stoją przed koniecznością dostosowania procesów kadrowo-płacowych do wdrożenia i prawidłowej obsługi pracowniczego planu kapitałowego.

Polega ono na:

  • dostosowaniu programów kadrowo-płacowych - programy kadrowo-płacowe muszą uwzględniać ciążące na podmiocie zatrudniającym obowiązki związane z prawidłowym obliczaniem, potrącaniem oraz terminowym przekazywaniem wpłat do instytucji finansowej;
  • przeszkoleniu pracowników obsługujących PPK - pracownicy zajmujący się obsługą PPK powinni posiadać wiedzę niezbędną dla prawidłowego wykonywania przez podmiot zatrudniający obowiązków w ramach tego systemu, wynikających przede wszystkim:

- z prawidłowego naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem wpłat do PPK oraz zabezpieczania dokumentacji związanej z naliczaniem wpłat,

- z wykonywania obowiązków informacyjnych wobec osób zatrudnionych,

- ze zgłaszania do PPK osób zatrudnionych w wieku 18-54 lata, które nie złożyły deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (osoby w tym przedziale wiekowym włączane są do PPK automatycznie) oraz zgłaszania do PPK co 4 lata osób, które zrezygnowały z oszczędzania w PPK (począwszy od 2023 r.),

- z włączania do PPK osób zatrudnionych w wieku 55-69 lat, które zgłosiły zamiar oszczędzania w PPK,

- z przyjmowania od osób zatrudnionych wniosków, deklaracji i oświadczeń, o których mowa w ustawie o PPK (np. wniosek o finansowaniu wpłaty dodatkowej, deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK) lub których składanie do podmiotu zatrudniającego będzie wynikało z umowy o zarządzanie PPK,

- z podejmowania wobec osób nowo zatrudnianych działań związanych z włączeniem ich do PPK, w tym wykonywania obowiązków związanych z transferem środków z poprzedniego PPK,

- z wykonywania obowiązków informacyjnych wobec instytucji finansowej;

  • zmianie w przepisach wewnątrzzakładowych - zasadniczo prowadzenie PPK nie wymusza zmian w regulaminie wynagradzania czy układzie zbiorowym pracy. Jeśli jednak podmiot zatrudniający zdecyduje o finansowaniu wpłat dodatkowych z różnicowaniem ich wysokości przy zastosowaniu innego kryterium niż staż pracy, wówczas konieczne będą odpowiednie regulacje w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania.

Czytaj więcej w artykule: " Jakie obowiązki w zakresie PPK będą miały firmy od 1 lipca 2019 r." >>

Kodeks pracy 2019. Zmiany od 7 września 2019 r.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone w wyniku tzw. prezydenckiej nowelizacji Kodeksu pracy, które obowiązują od 7 września 2019 r.. Zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia.

Kup już za: 129.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK