do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 22.05.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zmienią się uprawnienia związane z urlopami macierzyńskimi i rodzicielskimi

Procedowana przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy ma rozszerzyć uprawnienia pracowników-innych członków najbliższej rodziny korzystających z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. Zostaną oni objęci m.in. szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają wykorzystanie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, oprócz pracownicy–matka dziecka i pracownika–ojca dziecka, także przez pracowników-innych członków najbliższej rodziny. Z tego powodu zostaną oni objęci szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy oraz otrzymają uprawnienia analogiczne do przysługujących pracownicom-matkom oraz pracownikom-ojcom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów.

Znowelizowane przepisy przyznają pracownikom-innym członkom rodziny prawo do:

  • wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy w przypadku podjęcia pracy w wyniku przywrócenia pracownika do pracy po wadliwym wypowiedzeniu umowy,
  • wnoszenia powództwa o przywrócenie do pracy i odszkodowanie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy,
  • wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w razie przywrócenia do pracy po wadliwym rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,
  • szczególnej ochrony stosunku pracy w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: art. 1 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Oprac. Tomasz Kowalski

Pracodawca w kryzysie (PDF)

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W książce omówiono także szczególne narzędzia, takie jak porozumienia kryzysowe zawierane z przedstawicielami załogi czy przestój wiążący się z dostępem do finansowania ze środków publicznych. Opracowanie zawiera także omówienie specustawy gospodarczej – tzw. tarczy antykryzysowej.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK