do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 16.05.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Obowiązek informowania o liczebności związku co pół roku

Od 1 stycznia 2019 r. zakładowe organizacje związkowe nie muszą co kwartał składać informacji o liczbie swoich członków. Obecnie informację tę składają co 6 miesięcy. Najbliższą pracodawca powinien otrzymać do 10 lipca 2019 r. - według stanu na 30 czerwca br. Organizacje, które nie spełnią tego obowiązku, do czasu jego wypełnienia stracą uprawnienia zakładowej organizacji związkowej. Ta sama sankcja grozi w przypadku, gdy pracodawca zgłosi zastrzeżenie co do liczby członków, a związkowcy nie wystąpią do sądu o ustalenie ich liczby.

Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących:

  • pracownikami u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji, lub
  • innymi niż pracownicy osobami wykonującymi pracę zarobkową, które świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji.

Zakładowa organizacja związkowa jest zobowiązana do składania pracodawcy informacji o liczbie swoich członków. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. informację taką należy przedstawiać co 6 miesięcy według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia danego roku (art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych). Oznacza to, że zakładowa organizacja związkowa najbliższe informacje o liczbie członków musi przedstawić do:

  • 10 lipca 2019 r. - według stanu na 30 czerwca 2019 r., oraz
  • 10 stycznia 2020 r. - według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Liczbę członków podaną w informacji bierze się pod uwagę przy ustalaniu uprawnień zakładowej organizacji związkowej na najbliższe 6 miesięcy. Zmiany stanu liczbowego, które nastąpią w ciągu 6-miesięcznego okresu sprawozdawczego, pozostają bez wpływu na te uprawnienia. Tak więc jeśli w tym okresie liczba członków osiągnie 10 osób lub spadnie poniżej tego progu, to dana organizacja nie nabędzie ani nie utraci uprawnień organizacji zakładowej.

Czytaj więcej w artykule: " Organizacja związkowa straci swoje uprawnienia, jeśli nie poinformuje pracodawcy o liczbie swoich członków" >>

Pracodawca w kryzysie (PDF)

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W książce omówiono także szczególne narzędzia, takie jak porozumienia kryzysowe zawierane z przedstawicielami załogi czy przestój wiążący się z dostępem do finansowania ze środków publicznych. Opracowanie zawiera także omówienie specustawy gospodarczej – tzw. tarczy antykryzysowej.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK