INFOR.pl
Drukuj

Kiedy podatnik może samodzielnie ustalić wartość początkową środka trwałego

Podatnik, który nie jest w stanie ustalić ceny nabycia środka trwałego, może jego wartość początkową ustalić na podstawie dokonanej przez siebie wyceny uwzględniającej cenę rynkową tego rodzaju środka trwałego oraz stan i stopień jego zużycia. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 24 kwietnia 2019 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.211.2019.1.MT.

Możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego w drodze wyceny dokonanej przez podatnika stanowi sytuację wyjątkową i może mieć miejsce tylko wtedy, gdy podatnik nie jest w stanie ustalić ceny nabycia środka trwałego. Podkreślają to nie tylko organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, ale również sądy administracyjne. Takie stanowisko zajął m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 3 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Bd 594/16, w którym potwierdził, że zgodnie z wolą ustawodawcy w przypadku nabycia środków trwałych w drodze kupna zasadą jest przyjmowanie za ich wartość początkową ceny ich nabycia. Jedynie gdy nie można ustalić tej ceny, a środki trwałe zostały nabyte przez podatnika przed dniem założenia ewidencji, ich wartość początkową przyjmuje się na podstawie wyceny. WSA podkreślił również, że niemożność ustalenia wartości początkowej środka trwałego według ceny nabycia powinna mieć przy tym charakter obiektywny, a więc w szczególności dotyczyć tych sytuacji, w których podatnik rzeczywiście nie ma - bo nie musi (nie musiał) mieć stosownych dokumentów stwierdzających wysokość wydatków poniesionych na nabycie, remont i przystosowanie określonego środka trwałego.

Czytaj więcej w artykule: "Kiedy podatnik może samodzielnie ustalić wartość początkową środka trwałego - interpretacja MF" >>