do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 30.05.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Do 31 maja oświadczenie o nieprzekroczeniu podatkowej rocznej kwoty granicznej

Rolnik przedsiębiorca utraci prawo do podlegania ubezpieczeniu w systemie rolniczym, jeżeli z tytułu działalności nie złoży w ustawowym terminie zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych w 2018 r. Wyłączenie z ubezpieczeń w KRUS nastąpi także wówczas, gdy kwota podatku przekroczy górną granicę, która za 2018 r. wynosi 3376 zł. Termin na złożenie zaświadczenia/oświadczenia mija 31 maja 2019 r.

Rolnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w terminie do 31 maja danego roku mają obowiązek złożyć w KRUS oświadczenie lub zaświadczenie uzyskane z urzędu skarbowego okwocie należnego podatku za rok ubiegły. Jeżeli termin ten nie zostanie zachowany lub zostanie przekroczony limit kwoty granicznej podatku za rok ubiegły (w 2018 r. - 3376 zł), rolnik zostanie wyłączony z ubezpieczenia rolniczego z dniem, do którego powinien złożyć wymieniony dokument, tj. 31 maja 2019 r. (ostatni dzień ubezpieczenia w KRUS). Wyłączenie z ubezpieczenia społecznego w KRUS powoduje, że rolnik prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek zgłosić się z tego tytułu do ubezpieczeń w ZUS. Rolnik przedsiębiorca, który chce kontynuować ubezpieczenie w systemie rolniczym, powinien zatem dopełnić wszelkich formalności zarówno w KRUS - składając w ustawowym terminie oświadczenie bądź zaświadczenie z urzędu skarbowego, jak i w ZUS - w przypadku konieczności zmiany ubezpieczenia.

Jeżeli rolnik prowadzący działalność gospodarczą nie złoży w terminie omawianego oświadczenia/zaświadczenia z przyczyn od niego niezależnych (np. okoliczności losowe), to może złożyć w KRUS wniosek o przywrócenie terminu złożenia takiego oświadczenia/zaświadczenia. Jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu należy złożyć spóźniony dokument. Jednak udowodnienie okoliczności losowych spoczywa na rolniku. Jeżeli KRUS uzna, że nie zostały spełnione warunki przywrócenia terminu na złożenie oświadczenia/zaświadczenia, rolnik straci prawo do ubezpieczenia 31 maja danego roku.

Czytaj więcej w artykule: " 31 maja 2019 r. mija termin na złożenie przez rolnika przedsiębiorcę oświadczenia o nieprzekroczeniu podatkowej rocznej kwoty granicznej" >>

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK