Jak płacić zaliczki na podatek po utracie prawa do stosowania stawki 9%

Niektórzy podatnicy pdop mogą od 1 stycznia 2019 r. opodatkować swoje dochody (przychody) stawką podatku w wysokości 9%. Wpłacając zaliczki na podatek według tej stawki, muszą jednak mieć na uwadze, czy nie przekroczą limitu uprawniającego do stosowania tej stawki.

Po przekroczeniu limitu uprawniającego do stosowania preferencyjnej stawki, będą musieli płacić zaliczki, stosując stawkę podstawową CIT. Przedstawiamy, czym podatnicy powinni się kierować, wybierając preferencyjną stawkę podatku w sytuacji, w której mogą stracić prawo do jej stosowania.

Płacenie zaliczek po przekroczeniu limitu

Od miesiąca lub kwartału, w którym wartość przychodu przekroczy kwotę limitu, podatnik jest zobowiązany do stosowania podstawowej stawki podatku i wpłacania wyższej zaliczki. Tym samym stawka podatku po przekroczeniu limitu ulegnie zmianie. W przypadku przekroczenia progu należy zatem osiągnięty dochód opodatkować według stawki podstawowej w wysokości 19%, poczynając od zaliczki za miesiąc lub kwartał, w którym przekroczono kwotę limitu (art. 25 ust. 1g updop).

Przykład

Spółka z o.o. ma kalendarzowy rok podatkowy. Od początku 2019 r. opłacała zaliczki według stawki 9%. W kwietniu Spółka przekroczyła 1,2 mln euro przychodu. Poczynając od zaliczki za kwiecień, Spółka ma obowiązek płacić podatek według stawki 19%.

Wielu podatników, pamiętając rozliczenia z poprzedniego roku, może błędnie uznać, że do końca roku ma prawo stosować stawkę 9% podatku - pomimo przekroczenia limitu. Takie postępowanie jest nieprawidłowe. Zaliczki będą wówczas płacone w zaniżonej wysokości, przez co powstaną zaległości podatkowe i obowiązek zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

Czytaj więcej w artykule: "Jak płacić zaliczki na podatek po utracie prawa do stosowania stawki 9%" >>