do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 15.04.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

W Sobotę Wielkanocą praca w handlu może trwać tylko do godz. 14.00

W Wielką Sobotę 20 kwietnia 2019 r. obowiązuje zakaz handlu w placówkach handlowych po godz. 14. Ograniczenie to nie dotyczy jedynie placówek, których nie obejmuje zakaz handlu w niedziele i święta.

W 2019 r. obowiązują ograniczenia w powierzeniu pracownikowi wykonywania pracy w handlu oraz w wykonywaniu czynności związanych z handlem w Wielką Sobotę (sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy). W ten dzień placówki handlowe będą czynne do godziny 14.00. Ograniczenie to nie dotyczy wskazanych poniżej placówek handlowych, których nie obejmuje zakaz handlu w niedziele i święta.

W związku ze skróceniem czasu pracy w Wielką Sobotę pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany, a wynagrodzenie to ma być obliczane według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

Nie wszystkie placówki handlowe obejmuje zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, bowiem ustawa zawiera szeroki katalog wyłączeń. I tak zakaz ten nie obowiązuje m.in.:

 • stacji paliw płynnych,
 • placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami,
 • aptek i punktów aptecznych,
 • zakładów leczniczych dla zwierząt,
 • placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami,
 • placówek handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych,
 • placówek pocztowych,
 • placówek handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,
 • placówek handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych,
 • placówek handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
 • placówek handlowych na dworcach, w portach i przystaniach morskich oraz w portach i przystaniach - w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych,
 • centrów pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami,
 • placówek handlowych w portach lotniczych,
 • stref wolnocłowych,
 • środków transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych,
 • sklepów internetowych i platform internetowych,
 • handlu towarami z automatów,
 • od 1 czerwca do 30 września każdego roku kalendarzowego - placówek handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn,
 • handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach,
 • zakładów pogrzebowych,
 • placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście we własnym imieniu i na własny rachunek,
 • piekarni, cukierni i lodziarni, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi,
 • placówek handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.

Kodeks pracy 2019 – Nowe Wydanie. Praktyczny komentarz z przykładami

Najnowsze wydanie Kodeksu pracy 2019, z uwzględnieniem wszystkich zmian jakie weszły w życie od 4 maja 2019 r. Zmiany dotyczą m.in.: ochrony danych osobowych pracowników po zmianach omawiających rozporządzenie unijne RODO, nowego katalogu danych, zakazu prowadzenia monitoringu w pomieszczeniach zajmowanych przez związki zawodowe.

Kup już za: 129.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK