do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 12.04.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Pracodawca może sfinansować spotkanie wielkanocne ze środków zfśs

Pracodawcy często organizują dla pracowników i współpracowników spotkania w związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi. Podmiot zatrudniający może je sfinansować ze środków obrotowych lub z funduszu socjalnego. Bez względu jednak na źródło finansowania wartość udzielonych zatrudnionym w ten sposób świadczeń nie powoduje dla nich przysporzenia majątkowego.

Organizując spotkania z okazji świąt i podejmując decyzję o  pokryciu związanych z tym wydatków ze środków przeznaczonych na działalność socjalną, pracodawca musi spełnić określone warunki. Należy bowiem mieć na uwadze, że świadczeń z zfśs, co do zasady, nie powinno się przyznawać uprawnionym osobom w jednakowej wysokości, z pominięciem ich sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej. Definicję działalności socjalnej uzupełnił Sąd Najwyższy w wyroku z 23 października 2008 r. (II PK 74/08, OSNP 2010/7-8/88), w którym stwierdził, że wymóg stosowania kryterium socjalnego nie odnosi się do całości działalności socjalnej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o zfśs, lecz jedynie do ulgowych świadczeń i usług. Zdaniem SN działalność w postaci imprez masowych, takich jak pikniki, andrzejki, organizowanie wycieczek - mieści się w pojęciu działalności socjalnej. Ponadto regulamin zfśs może zawierać postanowienia zezwalające na wydatkowanie zasobów pieniężnych funduszu na inne cele mieszczące się w ramach działalności socjalnej oraz ustalać inne reguły korzystania z takich świadczeń, np. powszechnej dostępności na równych zasadach w zakresie spotkań integracyjnych. Podobną opinię wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 10 lipca 2014 r. (II UK 472/13, OSNP 2015/11/151), w którym dodatkowo zastrzegł, że odstępstwo od wydatkowania środków zfśs w oderwaniu od kryterium socjalnego powinno być zjawiskiem wyjątkowym oraz przekonująco uzasadnione.

Gdyby pracodawca musiał uwzględnić kryterium socjalne w odniesieniu do spotkania z okazji świąt wielkanocnych, sposobem na to mogłoby być wprowadzenie częściowej odpłatności za udział w takiej uroczystości. Wówczas im trudniejsza sytuacja materialno-życiowa uprawnionej osoby, tym odpłatność powinna być niższa.

W przypadku finansowania spotkania świątecznego ze środków obrotowych pracodawca nie stosuje w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Kodeks pracy 2019 – Nowe Wydanie. Praktyczny komentarz z przykładami

Najnowsze wydanie Kodeksu pracy 2019, z uwzględnieniem wszystkich zmian jakie weszły w życie od 4 maja 2019 r. Zmiany dotyczą m.in.: ochrony danych osobowych pracowników po zmianach omawiających rozporządzenie unijne RODO, nowego katalogu danych, zakazu prowadzenia monitoringu w pomieszczeniach zajmowanych przez związki zawodowe.

Kup już za: 129.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK