do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 01.04.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Mija termin na zgłoszenie ZUS ZSWA

Płatnicy zatrudniający pracowników przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze mają obowiązek sporządzić i przesłać do ZUS formularz ZUS ZSWA za 2018 r. Termin na złożenie tego dokumentu upływa 1 kwietnia 2019 r.

Dane zawarte w formularzu pozwalają ustalić prawo do emerytury pomostowej osoby, za którą były opłacane składki na FEP. Świadczenie to jest należne m.in. pracownikowi, który urodził się po 31 grudnia 1948 r., ukończył co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), udowodnił okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat, posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat (dla kobiet) i 25 lat (dla mężczyzn), przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac, po 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w nowych wykazach prac, rozwiązał stosunek pracy (wskazane warunki muszą być spełnione łącznie).

Zasadniczo płatnik powinien przesłać do ZUS formularz ZUS ZSWA za dany rok kalendarzowy nie później niż do 31 marca następnego roku kalendarzowego. W 2019 r. 31 marca przypada w niedzielę. Dlatego na złożenie formularza w 2019 r. płatnicy mają czas do 1 kwietnia - jest to pierwszy po niedzielnym terminie dzień roboczy i zarazem ostatni dzień, w którym przesłanie do ZUS formularza ZUS ZSWA za 2018 r. będzie jeszcze dokonane terminowo.

W niektórych przypadkach termin na złożenie formularza ZUS ZSWA będzie przypadać w innej dacie. Jeżeli:

  • pracownik złożył wniosek o przyznanie emerytury pomostowej - formularz należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku o przyznanie tej emerytury,
  • pracownik wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej przed przekazaniem przez pracodawcę zgłoszenia ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy - w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku pracownika o przyznanie emerytury pomostowej płatnik przekazuje do ZUS także zgłoszenie ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy,
  • została ogłoszona upadłość lub likwidacja płatnika - formularz należy złożyć nie później niż w dniu złożenia w ZUS formularza wyrejestrowującego płatnika składek,
  • upadłość lub likwidacja płatnika nastąpiła przed przekazaniem informacji o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za poprzedni rok kalendarzowy - w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia upadłości lub likwidacji należy przekazać także zgłoszenie ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy (art. 38 ust. 3-6 ustawy o emeryturach pomostowych).

Czytaj więcej w artykule: "Do 1 kwietnia 2019 r. pracodawcy mają termin na złożenie zgłoszenia ZUS ZSWA" >>

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK