do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 12.02.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Komu będzie doręczone upoważnienie do kontroli

2 stycznia 2019 r. w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej zostały wprowadzone zmiany, które bezpośrednio wpływają na prawa i obowiązki podatników w postępowaniu celno-skarbowym. Ustawodawca wyraźnie zapisał, komu powinno być doręczone upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.

Obecnie wprost z ustawy o KAS wynika, że upoważnienie do wszczęcia kontroli należy doręczyć:

  • członkowi zarządu, wspólnikowi albo innej osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, albo
  • osobie upoważnionej do odbioru korespondencji.

Kwestia ta jest istotna ze względów formalnych, ponieważ dzień doręczenia upoważnienia jest datą wszczęcia kontroli celno-skarbowej (art. 62 ust. 2 i 3).

Jeżeli kontrolowanym jest zakład podmiotu zagranicznego, upoważnienie należy doręczyć osobie faktycznie kierującej, nadzorującej lub reprezentującej działalność prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadal, gdy z okoliczności wynika, że niezbędne jest niezwłoczne przeprowadzenie kontroli, kontrolujący mogą przeprowadzić tzw. kontrolę "na legitymację". Ustawodawca zdecydował się na wyraźne wskazanie osób, których obecność jest wymagana w trakcie przeprowadzania tego typu kontroli w razie nieobecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub osoby upoważnionej do odbioru korespondencji. Mianowicie, w razie nieobecności wymienionych osób kontrola "na legitymację" może być wszczęta po okazaniu legityma cji służbowej pracownikowi kontrolowanego lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny niebędący pracownikiem izby administracji skarbowej albo funkcjonariuszem. Taki zapis ma służyć zabezpieczeniu interesów podatnika, który w trakcie kontroli jest nieobecny.

Czytaj więcej w artykule: " Nowe obowiązki podatników - zmiana ustawy o KAS" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>  

VAT 2019. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r. + VAT 2019. Komentarz. Aktualne zmiany w VAT

Komplet książek zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 maja 2019 r., a także te, które wejdą w życie 1 września 2019 r. i listopada 2019 r. Omawia również zmiany które wejdą w życie w styczniu i kwietniu 2020 r.
Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Są w niej praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT.

Kup już za: 228.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK