INFOR.pl
Drukuj

Nowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K

Od rozliczenia za styczeń 2019 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-7, wersja 19. Natomiast dla rozliczeń kwartalnych, począwszy od rozliczenia za I kwartał 2019 r., obowiązuje wersja 13 deklaracji VAT-7K.

Do nowych deklaracji nie trzeba dołączać wniosków o zwrot VAT (VAT-ZZ) lub o przyśpieszony zwrot (VAT-ZT). Od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2019 r. obowiązują nowe zasady ubiegania się o zwrot VAT. W związku z tym ustawodawca zmienił deklaracje VAT-7/VAT-7K, dostosowując je do nowych regulacji.

Wzory deklaracji w brzmieniu dotychczasowym mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019 r., z tym że bez konieczności załączania wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT).

Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2019 r. poz.193