do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 08.02.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Można odliczyć VAT od cateringu z kontrahentami

Podatnik może odliczyć VAT od usług cateringowych nabywanych na potrzeby spotkań prowadzonych z kontrahentami, jak również na potrzeby spotkań z pracownikami, na których poruszane są kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

MF W myśl art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

(…) Uwzględniając klasyfikację PKWiU oraz definicję ww. pojęć stwierdzić należy, że usługi cateringowe stanowią odrębne usługi od usług gastronomicznych. Tym samym z uwagi na odmienny charakter tych usług nie można uznać, że do usług cateringowych znajdzie zastosowanie ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 5 stycznia 2018 r., sygn. 0115-KDIT1-2.4012.800.2017.1.AJ

Organ podatkowy słusznie zauważył, że na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. To oznacza, że podatnik nie odliczy VAT z faktur za posiłek w restauracji czy kawiarni ani za pobyt w hotelu, nawet gdy ma to związek ze spotkaniem biznesowym. Inaczej jest w przypadku, gdy zdecyduje się na zamówienie cateringu do firmy czy na spotkanie poza siedzibą firmy. W takim przypadku nie mamy do czynienia z usługami gastronomicznymi. W PKWiU 2008 w dziale 56 zostały sklasyfikowane "Usługi związane z wyżywieniem". Do tych usług zaliczamy sklasyfikowane w grupowaniu:

  • 56.10 - "Usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych", w ramach którego mieści się symbol 56.10.11.0 - "Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach",
  • 56.21 - "Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)", w ramach którego mieści się symbol 56.21.19.0 - "Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)".

Z powyższego wynika, że usługi cateringowe stanowią czynności odrębne od usługi gastronomicznej. Zatem nie ma do nich zastosowania ograniczenie przewidziane w art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT.

Warto również dodać, że po stronie osób (kontrahentów, pracowników), które skorzystały z cateringu, nie dochodzi z tego tytułu do nieodpłatnego świadczenia usług opodatkowanego VAT. Z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu, musi być spełniony podstawowy warunek polegający na braku związku świadczonych usług z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika. W przypadku spotkań z kontrahentami lub z pracownikami, na których poruszane są kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z całą pewnością występuje ich związek z prowadzoną przez podatnika działalnością (por. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z 19 stycznia 2018 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.662.2017.3.AB).

INFORLEX Księgowość i KadryKompleksowa baza wiedzy adresowana do księgowych, kadrowych z rynku firm oraz biur rachunkowych.

Zawiera:
ujednolicone akty prawne, porady i artykuły publikowane w czasopismach INFOR PL, profesjonalne doradztwo ekspertów, zaawansowane narzędzia i funkcjonalności

Kup już za: 425.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK