do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 07.02.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

500+ dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Ministerstwo Rodziny opublikowało wyjaśnienie kwestii możliwości przyznania świadczenia 500+ rodzicom samotnie wychowującym dzieci.

Jak czytamy w komunikacie:

W połowie 2017 roku wprowadzono przepis uzależniający prawo do świadczenia wychowawczego dla osób samotnie wychowujących dziecko od zasądzenia alimentów. 

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji czytamy, że: „Założeniem proponowanego przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest, by świadczenie wychowawcze na dziecko było przyznawane osobie samotnie wychowującej dziecko dopiero po wyczerpaniu możliwości dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica dziecka, chyba że z przyczyn obiektywnych, tj. np. gdy drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany, jest to niemożliwe.

Proponowana zmiana jest ponadto zgodna z konstytucyjną zasadą pomocniczości państwa, zgodnie z którą państwo wspiera rodziny z dziećmi, jednak w pierwszej kolejności obowiązek zaspokojenia potrzeb dziecka spoczywa na jego rodzicach. Jak zostało wyżej wskazane, analogiczne rozwiązanie od 2005 r. sprawdza się w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w zakresie prawa do zasiłku rodzinnego dla osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka.”

Należy również zauważyć, że zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, osoba samotnie wychowująca dziecka aby otrzymać świadczenie wychowawcze zobowiązana jest posiadać ustalone, na rzecz dziecka od drugiego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. Ustawodawca nie ogranicza więc ustalenia alimentów wyłącznie do alimentów na podstawie wyroku sądu – wymóg ustalenia alimentów jest spełniony również w przypadku ich ustalenia na podstawie innego tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd (np. ugoda przed mediatorem, akt notarialny, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności).

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

VAT 2019. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r. + VAT 2019. Komentarz. Aktualne zmiany w VAT

Komplet książek zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 maja 2019 r., a także te, które wejdą w życie 1 września 2019 r. i listopada 2019 r. Omawia również zmiany które wejdą w życie w styczniu i kwietniu 2020 r.
Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Są w niej praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT.

Kup już za: 228.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK