do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.01.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Rozliczenie wpłat na PFRON w formie elektronicznej

Pracodawca, który złożył w 2018 r. co najmniej jedną deklarację (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-II-u, DEK-W), powinien złożyć deklarację roczną DEK-R. W przypadku pracodawcy, który złożył co najmniej jedną informację miesięczną (INF-1), powstanie obowiązek złożenia informacji rocznej INF-2. Natomiast pracodawca, który w ciągu roku złożył zarówno deklaracje jak i informacje powinien złożyć dwa dokumenty roczne (DEK-R i INF-2).

Pracodawca składa za 2018 r. rozliczenie wpłat na PFRON (DEK-R) lub informację o niepodleganiu obowiązkowi wpłat na PFRON (INF-2), co do zasady, w formie dokumentu elektronicznego przez system e-PFRON2. Aby wywołać formatkę dokumentu rocznego w systemie e-PFRON2, po zalogowaniu należy wejść w zakładkę „Formularze”, podać rodzaj dokumentu (Roczny), podać okres sprawozdawczy, a następnie wybrać odpowiedni typ dokumentu rocznego (DEK-R lub INF-2).

DEK-R

Aby poprawnie zaznaczyć obowiązki sprawozdawcze na formularzu deklaracji rocznej DEK-R należy wypełnić dla każdego miesiąca tylko jedną pozycję w bloku „Deklaracje miesięcznych wpłat” oraz co najmniej jedną pozycję w bloku „Deklaracje wpłat” (kolumny DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-II-u, DEK-W, Nie dotyczy). Pozycję „Nie dotyczy” zaznacza pracodawca, który nie składał deklaracji z uwagi na to, że nie podlegał obowiązkowi wpłat wykazywanych w deklaracjach DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-II-u , DEK-W.

INF-2

Aby poprawnie wypełnić blok C „Składanie informacji za poszczególne miesiące” na formularzu informacji rocznej INF-2 należy wypełnić dla każdego miesiąca tylko jedną pozycję.

W przypadku, kiedy pracodawca w jakimś miesiącu danego roku nie zatrudniał 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (np. nie prowadził działalności) – należy w dokumencie rocznym zaznaczyć pole „niepodleganie obowiązkowi wpłat” i wpisać odpowiednią informację w bloku „Uwagi”.

Termin składania dokumentów za 2018 r. upływa 21 stycznia 2019 r.

Źródło: www.pfron.org.pl

Odsłuchaj swoje aktualności >>  

Pracodawca w kryzysie (PDF)

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki i omówienie podstawowych instytucji prawa pracy – takich jak przestój, zwolnienia grupowe lub zmiana warunków wynagradzania, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców. W książce omówiono także szczególne narzędzia, takie jak porozumienia kryzysowe zawierane z przedstawicielami załogi czy przestój wiążący się z dostępem do finansowania ze środków publicznych. Opracowanie zawiera także omówienie specustawy gospodarczej – tzw. tarczy antykryzysowej.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK