INFOR.pl
Drukuj

Nowe obowiązki dla pracodawców zatrudniających dłużników alimentacyjnych

Na pracodawcę, który nie dokonuje potrąceń ze świadczeń przysługujących zatrudnionym osobom na spłatę egzekwowanych przez komornika zobowiązań alimentacyjnych, może zostać nałożona grzywna do 5000 zł. Natomiast wolna od egzekucji prowadzonej w związku ze zobowiązaniami alimentacyjnymi, będzie połowa kwoty diet przysługujących dłużnikowi alimentacyjnemu z tytułu podróży służbowych.

Od 11 stycznia 2019 r.  wolna od egzekucji prowadzonej w związku ze zobowiązaniami alimentacyjnymi, będzie jedynie 50% kwota diet przysługujących dłużnikowi alimentacyjnemu z tytułu podróży służbowych. Wskazana regulacja będzie miała zastosowanie do wszystkich niewyegzekwowanych należności alimentacyjnych, które mogłyby być potrącone z przysługujących dłużnikowi diet wypłaconych po dniu wejścia w życie nowych przepisów.

Ponadto zwiększona została odpowiedzialność pracodawców uchylających się  od obowiązków związanych z dokonaniem potrącenia z tytułu alimentów egzekwowanych przez komornika. Grzywna w takim przypadku, nałożona przez komornika, może wynieść do 5000 zł.  

Dodatkowo, od 1 stycznia 2020 r. na pracodawców lub osoby działające w jego imieniu, którzy unikają legalnego zatrudniania dłużników alimentacyjnych, przez co uniemożliwiają z przysługujących tym osobom świadczeń dokonanie potrącenia na spłatę alimentów, będzie mogła zostać nałożona grzywna od 1500 zł do 45 000 zł.  

Zmiany w omawianym zakresie zostały wprowadzone ustawą z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432).

Odsłuchaj swoje aktualności >>