do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 04.01.2019
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zatrudniony na czas określony może żądać przywrócenia do pracy

Zatrudniony na umowę o pracę na czas określony pracownik, objęty ochroną przedemerytalną, któremu umowę wypowiedziano z naruszeniem przepisów, ma prawo żądać przywrócenia do pracy. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt P 133/15). Przepis, który pozwalał w tym przypadku jedynie na żądanie odszkodowania został uznany za niezgodny z konstytucją.

W trakcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym rozpatrywano, czy zgodne z konstytucją jest żądanie przywrócenia do pracy przez pracownika objętego ochroną przedemerytalną. Sprawa dotyczyła pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na czas określony, któremu wypowiedziano umowę sprzecznie z prawem. Zgodnie bowiem z art. 50 § 3 Kodeksu pracy „jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie”.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że artykuł ten jest niezgodny z konstytucją. Zdaniem Trybunału pozbawienie pracownika objętego ochroną przedemerytalną, któremu umowę o pracę wypowiedziano z naruszeniem przepisów, prawa żądania przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach tylko dlatego, że był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, narusza konstytucyjną zasadę równości.

Trybunał stwierdził również, że jednym z ustawowych środków ochrony pracownika przed wypowiedzeniem mu umowy o pracę z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu (w tym też z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu wypowiadania, takich jak art. 39 lub art. 43 Kodeksu pracy) jest roszczenie o przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach. Tymczasem na gruncie przepisów ustawowych dochodzi do zróżnicowania pracowników należących do tej samej grupy (mianowicie pracowników objętych ochroną przedemerytalną), jeśli chodzi o prawo żądania przywrócenia do pracy. Pracownik w wieku przedemerytalnym, zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, może żądać przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach lub odszkodowania (zob. art. 45 § 1 Kodeksu pracy). Natomiast inny pracownik, również objęty teoretycznie ochroną przedemerytalną, na mocy art. 39 Kodeksu pracy, tyle tylko że zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, może przed sądem pracy dochodzić wyłącznie odszkodowania (zob. art. 50 § 3 Kodeksu pracy). W jego wypadku szczególna ochrona trwałości stosunku pracy oraz warunków pracy i płacy staje się pozorna. Pracodawca, wypowiadając mu umowę o pracę z naruszeniem przepisów, „ryzykuje” jedynie konieczność wypłaty odszkodowania, którego wysokość nie może przekroczyć wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia (zob. art. 50 § 4 Kodeksu pracy).

Zdaniem Trybunału, kryterium rodzaju zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony nie mogło być dostatecznym uzasadnieniem tak daleko idącego ograniczenia zakresu ochrony części pracowników w wieku przedemerytalnym.

Źródło: trybunal.gov.pl

Odsłuchaj swoje aktualności >>  

KOMPLET: MONITOR księgowego i MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń

Specjalistyczne czasopisma zawierające komplet informacji podatkowych, rachunkowych, gospodarczych, prawa pracy, ZUS i wynagrodzeń.
Miesięczniki przeznaczone są dla specjalistów ds. płac i rozliczeń, kadrowych i księgowych, biur rachunkowych oraz właścicieli małych i średnich firm.

Kup już za: 499.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK