do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 03.12.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Kto będzie wyłączony z obowiązku dokonywania wpłat do PPK

Zasadą wprowadzoną przez ustawę o PPK jest powszechność nowego systemu - oznacza to, że docelowo każdy podmiot zatrudniający powinien opłacać składki do PPK. Wyjątki przewidziane od tej zasady są nieliczne.

Obejmują one m.in.:

  • mikroprzedsiębiorcę - jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
  • podmiot zatrudniający, który w dniu objęcia go przepisami ustawy prowadzi pracowniczy program emerytalny (PPE) oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Dodatkowa regulacja objęła podmioty zatrudniające, które zawarły umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a następnie utworzyły PPE. Jeżeli taki podmiot odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, może być zwolniony z obowiązku finansowania wpłat do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE.

Podmiot zatrudniający utraci prawo do tego zwolnienia w sytuacji:

  • zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni,
  • ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia,
  • likwidacji PPE,
  • opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego.

Omawiane zwolnienie dotyczy jednak, pod ustawowymi warunkami, tylko tych osób, które przystąpiły do PPE - za pozostałe osoby będące uczestnikami PPK składki nadal muszą być finansowane przez podmiot zatrudniający. Jest to zatem zwolnienie innego rodzaju, niż ma to miejsce w przypadku podmiotów, w których w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK działa już pracowniczy program emerytalny - te bowiem, pod ustawowymi warunkami, w ogóle nie muszą tworzyć u siebie PPK, ponieważ nie podlegają przepisom ustawy o PPK.

Ustawa o PPK przewiduje ponadto tzw. mechanizm antykryzysowy, który polega na tym, że pracodawca i uczestnik PPK nie finansują wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej:

  • w okresie przestoju ekonomicznego (przestój ekonomiczny to - zgodnie z ustawą z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy - okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn, które go nie dotyczą, przy czym pracownik pozostaje jednocześnie w gotowości do pracy),
  • w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w ustawie z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
  • w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, o których mowa w art. 23 ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Czytaj więcej w artykule: "Jakie nowe obowiązki dla pracodawców wprowadza ustawa o pracowniczych planach kapitałowych" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>  

Kodeks pracy 2019 – Nowe Wydanie. Praktyczny komentarz z przykładami

Najnowsze wydanie Kodeksu pracy 2019, z uwzględnieniem wszystkich zmian jakie weszły w życie od 4 maja 2019 r. Zmiany dotyczą m.in.: ochrony danych osobowych pracowników po zmianach omawiających rozporządzenie unijne RODO, nowego katalogu danych, zakazu prowadzenia monitoringu w pomieszczeniach zajmowanych przez związki zawodowe.

Kup już za: 129.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK